Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop
Tjänster för kontinuitet inom läkemedelsindustrin

Tjänster för kontinuitet inom läkemedelsindustrin

Hur en tjänsteleverantör med branschexpertis kan hjälpa er säkerställa kontinuitet i en komplex miljö

Kontinuitet är en viktig faktor för effektiv farmaceutisk tillverkning. Oförutsedda driftstopp kan leda till läkemedelsbrist, vilket kan ha stor inverkan på patientvård och den allmänna hälsan. Under 2011 var det brist på nästan 300 läkemedel i USA. Även om FDA arbetar för att hitta sätt att lindra effekterna av läkemedelsbristen går arbetet långsamt, och problemet har ännu inte lösts globalt. Målinriktade servicetjänster hjälper till att säkerställa kontinuiteten vid tillverkning, kvaliteten och läkemedelstillgängligheten.

90 %

färre avvikelser per år

tack vare optimal kalibreringshantering (på en läkemedelsanläggning i Frankrike)

optimerad kalibreringshantering

Det här kan ni göra

För lite underhåll kan resultera i kostsamma driftstopp. Onödigt underhåll leder å andra sidan till ökade utgifter. En riskbaserad underhållsstrategi hjälper till att identifiera kritiska mätpunkter och balansera det arbete som krävs mot kostnaderna. Mätpunkter med högre kritikalitet behöver mer uppmärksamhet och arbete vad gäller underhåll och kalibrering än dem med lägre kritikalitet. Hållbara servicepartnerskap leder till förbättrade anläggningsprestanda och maximerat värde.

 • Analys av den installerade maskinparken som grund för att definiera ett fokuserat underhållssystem och aktiviteter baserade på tydlig identifiering av era kritiska tillgångar

 • Långsiktiga serviceavtal med en tillförlitlig, kompetent och global servicepartner

 • Optimering av kalibreringsintervall för att minska kostnaderna och öka anläggningstillgängligheten utan att kompromissa med risker och regelefterlevnad

 • Funktionstjänster som inkluderar täta mätningar och rapportering av nyckeltal för att identifiera möjligheter till ständiga förbättringar

 • Få fullständig transparens av underhålls- och kalibreringsaktiviteter, effektivitet och kostnader

Läs om hur våra servicetjänster kan hjälpa till inom läkemedelsindustrin

 • Bioprocessöversikt ©Endress+Hauser

  Bioprocessöversikt

 • Vattenreningsprocess ©Endress+Hauser

  Vattenreningsprocess

Applikationer

Branschexperter hjälper till att hålla anläggningen igång

Servicetjänster för effektivitet och kontinuitet inom farmaceutisk tillverkning bör inkludera mer än nödsupport. Naturligtvis behövs en tillförlitlig servicepartner för snabb diagnos och omedelbar reparation för att minimera driftstopp. För långsiktig support är global tillgänglighet och kunskaper om de stränga GMP-kraven nödvändiga. Det är ett grundläggande krav att säkerställa hög anläggningstillgänglighet, täta underhållsintervall och regelbunden kalibrering.

Branschexperter hjälper till att hålla anläggningen igång

Analysera er installerade maskinpark

Instrument är viktiga för tillförlitlig drift av anläggningen, men de inkluderas ofta inte i underhållsplanen. Gamla och föråldrade instrument kan dock leda till försämrade anläggningsprestanda och kortare driftstid. Med ökad komplexitet blir det en utmaning att balansera underhållsarbetet. Analys av den installerade maskinparken ger viktig information som underlättar relevanta beslut. Det ger användarna transparens och ger insikt i hur processtillgängligheten kan förbättras och riskerna för driftstopp minskas.

Analysera er installerade maskinpark

Optimera kalibreringsintervallen

Mätinstrument har blivit allt mer tillförlitliga, vilket man ofta inte tänker på när man specificerar kalibreringsintervallen. Det leder till ineffektivitet och ökad risk på grund av högre manuell hantering. Dynamiskt beräknade kalibreringsintervall grundas på resultat från tidigare kalibreringar och statistiska metoder. Det resulterar normalt i längre intervall, samtidigt som fel i instrumenten kan förutses och tillförlitligheten ökas.

Optimera kalibreringsintervallen

Funktionstjänster för kalibrering

Att hantera kalibreringar är ofta utmanande. Genom att lämna över kalibreringen till en servicepartner kan ni överföra komplexiteten av att hantera olika kalibreringsleverantörer och mätteknologier till en partner, en gemensam kontaktpunkt för hela anläggningen. Alla dolda kalibreringskostnader blir synliga, vilket möjliggör betydande kostnadsförbättringar. Dessutom förbättrar arbetstidsplaneringen och kalibreringsintervallen så att det höjer anläggningens tillgänglighet.

Funktionstjänster för kalibrering

Fördelar

Uppnå effektivitet och kontinuitet inom farmaceutisk tillverkning tillsammans med våra medarbetare. De hjälper er med specialanpassade servicetjänster för att förbättra era processer.

> 60

länder där kunderna har tillgång till Endress+Hausers kalibreringsservicetekniker

3 000

kalibreringar per år hanteras av Endress+Hauser som gemensam kontaktpunkt på en farmaceutisk tillverkningsanläggning

31 miljoner

Endress+Hauser-enheter är registrerade i Endress+Hausers databas för att säkerställa fullständig transparens för användarna

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng