Komplett erbjudande för biofarmaceutisk tillverkning

GMP-farmaceutisk tillverkning

Att flytta från småskalig processutveckling till kommersiell tillverkning är en utmaning. Uppskalning gör det ytterligare komplext på grund av en högre grad av automatisering och styrning. Både kvalitets- och processparametrar måste övervakas och styras i realtid för att kraven på produktkvalitet, regelefterlevnad och produktivitet ska uppnås. Vi arbetar för att hitta de bästa sätten att hålla din läkemedelsproduktion under kontroll

Vad kan du göra

Som läkemedelsproducent är kvalitetsstandarder, FDA-föreskrifter och GMP-riktlinjer en del av din din dagliga verksamhet. Övervakning av rätt processförhållanden är viktigt när det gäller att säkerställa överensstämmelser och säkra batchfrisättning. Mätenheter spelar en viktig roll i denna process, eftersom kontrollkritiska parametrar, ser till att cellerna växer och det önskade proteinet produceras. "

 • Bioreaktor och skumnivå, mätning och kontroll

 • Proteinseparation i kromatografiskiddar

 • Analytisk mätning i både laboratorium och tillverkning

 • Fältinstrument för enkel kalibrering

 • Hela instrumenteringen utformad enligt ASME BPE-normen

Lär dig hur du standardiserar din instrumentering

bioprocessöversikt ©Endress+Hauser

Bioprocessöversikt

fermenteringsprocess ©Endress+Hauser

Fermenteringsprocess

kromatografiprocess ©Endress+Hauser

Kromatografiprocess

virusfiltreringsprocess ©Endress+Hauser

Virusfiltreringsprocess

koncentrationsprocess ©Endress+Hauser

Koncentrationsprocess

Applikationer

fermenteringsprocess

Hålla förhållanden i bioreaktorer under kontroll

Fermentering är en mycket komplex och känslig bioprocess med höga krav på långsiktig stabilitet och noggrannhet. Aseptiska förhållanden måste säkerställas strikt i hela den biofarmaceutiska tillverkningsprocessen. För att uppfylla dessa krav krävs konsekvent mätning:

 • redundant pH- och DO-mätning

 • temperaturstyrning

 • tomvolym och skumnivå

 • matarflödesstyrning

 • tryckstyrning

kromatografi

Få ut det mesta av er kromatografiskid

Kromatografi används för att separera målproteinet från den komplexa blandningen av fermentationsbuljongen genom olika interaktioner med den immobila fasen. PH och konduktivitet definierar betingelserna för separationsprocessen. Målproteinet detekteras av en UV-sensor.

 • pH- och konduktivitetsmätning

 • UV-processfotometer

 • Flödesstyrning

 • Övertryck- och övertemperaturskydd

pH-mätning

Säkerställ stabil inline-pH-mätning under fermentering

pH är en kritisk kontrollparameter i en bioreaktor. Varje cellinje har sitt eget optimala pH-område för effektiv celltillväxt och proteinuttryck. Från laboratoriet till storskalig tillverkning krävs konsekventa och pålitliga data. Användning av samma digitala teknik över alla skalor för pH-slingorna ger maximal säkerhet och möjliggör en innovativ kalibreringsfilosofi i laboratoriet.

Titta igenom vårt sortiment!

Möt din expert

Ingen känner till utmaningarna inom 'Life Sciences Industry' bättre än du gör. Våra specialister har många års erfarenhet inom denna bransch. De vet vad god tillverkningspraxis betyder och de förstår de lagstadgade kraven. De är specialister på att hitta den bästa enheten sompassar dina applikationsbehov så att du kkan uppnå dina mål. De är "People for Process Automation". Träffa Klaus, Köhler, en av dessa.

Klaus Köhler, Global Industry Manager for Life Science

Fördelar

Effektivisera era projekt för den biofarmaceutiska tillverkningsprocessen tillsammans med våra anställda, som Klaus Köhler. Vi erbjuder både ett komplett sortiment inom instrumentering och djup branschkunskap för att hitta den bästa lösningen för era behov.

 • 80 %

  minskning av olika instrumenttyper

 • 2 månader

  Snabbare time-to-market

 • 0

  ändringar av instrument, tack vare rätt specifikation från första början