Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Effektivisera bioprocessernas med innovativa vattenreningsteknologier

Innovation är en nyckelfaktor för produktivitetstillväxt och operativ spetskompetens

Läkemedelsindustrin står ständigt inför utmaningar med utgående patent för toppsäljande läkemedel. Att upprätthålla lönsamheten, global tillverkning och kostnadsmedvetenhet är viktiga faktorer. Program för operativ spetskompetens iscensätts globalt för att förbättra tillverkningsprocesserna. Målet är att minska risken och öka produktiviteten utan att äventyra kvaliteten. Innovativa lösningar efterfrågas alltmer i det här sammanhanget.

8%

produktivitetsökning

på grund minskade driftstopp tack vare integrerat kalibreringskoncept

Integrerat kalibreringskoncept

Det här kan ni göra

Tack vare utvecklingen av nya tekniker kan tillverkningen inom läkemedelsindustrin dra nytta av effektiva servicekoncept och mer produktiva bioprocesser. Innan den faktiska tillverkningsprocessen startar måste man ta hänsyn till vattenrening och distribution. Ett tillförlitligt, integrerat kalibreringskoncept är grunden för optimerad anläggningstillgänglighet.

 • Flödesmätning

 • Konduktivitetsövervakning

 • Snabb och enkel kalibrering

 • Minska den analytiska kalibreringens komplexitet

 • Självdiagnostik och verifiering utan ansträngning

Läs om hur ni kan öka bioprocessernas produktivitet:

 • Vattenrening och distribution ©Endress+Hauser

  Vattenrening och distribution (översikt)

 • Vattenreningsprocess PW ©Endress+Hauser

  Vattenreningsprocess (PW)

 • Vattenreningsprocess WFI ©Endress+Hauser

  Vattenreningsprocess (WFI)

 • Vattendistributionsprocess ©Endress+Hauser

  Vattendistributionsprocess

Applikationer

Kontinuerligt och säkert producerat vatten av högsta kvalitet

För att förebygga kvarvarande mikroorganismer måste vattnet hållas i ständig rörelse. Flödeshastigheten får inte sjunka under 2 m/s. Därför är flödesmätning fundamentalt viktig och kritiska mätpunkter måste kalibreras. Heartbeat Technology tillhandahåller tillförlitlig självövervakning och verifiering och hjälper er att optimera kalibreringsprocedurer, särskilt i kontinuerliga processer. Det resulterar direkt i högre anläggningstillgänglighet och produktivitet.

Vattenkvalitet enligt gällande farmakopéer

Konduktivitet är en av de viktigaste kvalitetsegenskaperna i distributionsslingan för renat vatten och vatten för insprutning. De gränsvärden som definieras i farmakopéerna måste alltid följas. Konduktivitetsmätningar utan temperaturkompensation i det lägre mätområdet är ett grundläggande krav. Systemkalibreringen i distributionsslingan är ett effektivt sätt att säkerställa regelefterlevnaden.

Fördelar

Tillsammans med våra medarbetare kan ni uppnå operativ spetskompetens och öka bioprocessernas produktivitet i er vattenrening och distribution. Med sin kunskap och erfarenhet kan de hjälpa er att nå era mål.

70 %

Lägre kalibreringskostnader med Heartbeat Technology, under 10 års drift

100 %

Efterlevnad av branschstandarder och bestämmelser

> 7 000

Endress+Hauser har över 7 000 patent och patentansökningar som hjälper er att öka produktiviteten

Kundcase

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng