Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop
Mejerianläggning

Optimera er mejeriproduktion

Säkerställ högklassig mejeriproduktion med noggrann processkontroll

Mejeriproduktion är en bransch med små marginaler och höga kvalitetsförväntningar. Mjölkprocesser kan optimeras för kostnadskontroll samtidigt som man håller produktkvaliteten på en stadigt hög nivå. Värmebehandling är av yttersta vikt för mejeriproduktion, kundsäkerhet och effektivitet. Styrningen av värmebehandlingen är mycket reglerad, och systemet måste köras vid rätt temperaturer. Att köra 2 grader Celsius över börvärdet kan kosta 4000 euro/år i bortslösad energi.

4000€ / år

och ännu fler energiförluster orsakade av bristande noggrannhet i temperaturmätningen av en UHT.

Mjölkproduktion

Vårt erbjudande

Vi förstår era utmaningar i den krävande mejeriproduktionen och vi erbjuder en komplett produktportfölj av godkända instrument för flöde, nivå, temperatur, tryck och analys som är utformade och tillverkade enlitg alla globala krav som gäller för produktsäkerhet och kundhälsa inom livsmedelsindustrin.

  • Säkerställ diskbarhet enligt standarderna och förordningarna 3-A, FDA och EHEDG

  • Minskade energikostnader och driftstopp

  • Industrioptimerad, robust och tillförlitlig instrumentering

  • Sömlös integration med valfri kontrollplattform

Det här kan ni göra

Klicka igenom kartorna för att lära dig i detalj hur ni kan optimera er dagliga mejeriproduktion!

  • Mjölkproduktion, översikt ©Endress+Hauser
  • Mjölkuppvärmning, översikt ©Endress+Hauser

Applikationer

Snabba temperatursignaler förbättrar uppvärmningskontrollen

Den kritiska kontrollpunkten för framgångsrik pastöriseringskontroll är temperatur. Endress+Hauser har konstruerat den snabbaste temperaturgivaren för hygienprocesser. iTherm QuickSens lämnar korrekta temperaturvärden tre gånger snabbare än någon annan givare, vilket t90-tiden visar. Noggrannheten och svarstiden säkerställer att ingen energi går till spillo och att produkten inte utsätts för högre värmepåfrestning än nödvändigt. Förbättra kvaliteten och minska kostnaderna med denna teknologi.

Temperaturgivare

Flödesmätning vid mjölkuppvärmning

Noggranna flödesgivare säkerställer rätt värmemängd för ett säkert resultat. Den elektromagnetiska flödesmätaren drar det tyngsta lasset vid flödesmätning i mejerianläggningar och spelar en kritisk roll vid mjölkuppvärmning. Den nya Promag H-givaren har integrerad temperatur- och konduktivitetsmätning, vilket breddar installationens användningsområde, medan "Heartbeat"-verifiering och diagnosfunktioner förenklar underhållet och förlänger kalibreringsintervallen.

Promag i anläggning

Balanstankens nivå

En av de mer utmanande applikationerna i värmebehandlingssystem är nivåkontrollen i balanstanken. I den lilla tanken förändras nivån och temperaturen snabbt. Den Deltapilot hydrostatiska nivågivaren är idealiskt för det här ändamålet. Temperaturen kompenseras, och med mätintervall ner till 100 mm H2O sätter den standarden för tillförlitlighet. Om den används med separerad elektronik klarar den de ofta påfrestande miljöerna och rengöringscyklerna.

Mjölktankar

Differentialtryck över värmeväxlaren

För att säkerställa livsmedelssäkerheten måste differentialtrycket bibehållas över regenereringsstadiet. 2 x Cerabar trycktransmittrar används som elektroniskt DP för denna kritiska applikation. Stabilitet och tillförlitlighet vid mätningen är nyckeln.

Värmeväxlare

Fördelar

Förutom vår branschexpertis och breda produktsortiment, vill vi supportera våra kunder med värdefull processkunskap. Vi vill hjälpa till att säkerställa att alla lokala och internationella krav uppfylls. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner. Vi har en stark tro på långsiktiga relationer med våra kunder, inte bara vinst på kort sikt.

0,75 s

svarstid (t90). iTHERM QuickSens har de kortaste svarstiderna på marknaden.

1 700

Proline Promag-installationer under 35 år.

7 500

patent och patentansökningar från Endress+Hauser.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng