Energi- och hjälpsystemshantering

Effektivitetsmätningar minskar kostnaderna för drift och underhåll

Vatten som värmts upp till ånga är själva navet i en anläggning. För att säkerställa effektiviteten och säkerheten är ångpannans integritet och styrsystemens tillförlitlighet viktigt. .Höga kostnader för bränsle och underhåll, liksom läckage av ånga under transport, kan ge stora utgifter. Noggranna och tillförlitliga mätnings- och övervakningslösningar för energi- och hjälpsystemshantering ger stora besparingar längs hela ångprocessen.

Vårt erbjudande

Oavsett om ni behöver säkerställa att komponenter för matarvatten fungerar optimalt, ta reda på noggrannheten hos mätresultat eller identifiera och kvantifiera förluster i ångsystemet, kan ni lita på att Endress+Hauser tillfredsställer era behov och hjälper er i era ambitioner att uppnå betydande effektivitetsförbättringar. Vårt produkt- och serviceerbjudande grundar sig på en djupgående förståelse av energi- och hjälpsystemshantering. Endress+Hauser erbjuder:

 • Ett fullständigt spektrum av mät- och övervakningslösningar för tillgänglig, säker och effektiv ånga

 • Ett omfattande sortiment instrument, tjänster och lösningar för mätning som följer standarder för miljöskydd och energihantering

 • Lösningar för att maximera matarvattnets kvalitet och tillförsel som krävs för ångpannans säkerhet, effektivitet och livslängd

 • Underhållsoptimering och lokal support för era dagliga utmaningar och behov

 • Ledande kvalitet, tillförlitlighet och direktåtkomst till våra interna experter och vårt branschkunnande

Läs om var man bör mäta för en effektivare process

Applikationsparametrar för ånga

Processkarta över ångprocess ©Endress+Hauser

Applikationsprocess för ånga

Applikationer

Matarvattenberedning

Matarvattenberedning

Det är av yttersta vikt att säkerställa matarvattnets kvalitet, eftersom det direkt påverkar produktiviteten. Därför kan optimal produktion och tillförsel undvika att utrustning går sönder i förtid, kostsamma utblåsningar och korrosion i pannan. Ett extrahera mätar- och övervakningsinformation kan också hjälpa till att minska driftskostnaderna. Utnyttja våra lösningar för att maximera matarvattenkvaliteten, minska mängden vattenberedningsresurser som behövs och maximera pannans livslängd.

Bränsleförbränning och avgaser

Bränsleförbränning och avgaser

Att noga mäta hur effektivt värmeinnehållet i ett bränsle omvandlas till användbar energi är en utmaning. Flöde, tryck, den inkommande lufttemperaturen till förbränningen och avgastemperaturen behöver styras för att förbättra pannans effektivitet och upptäcka fel i tid. För att uppfylla era behov erbjuder Endress+Hauser tillförlitliga, säkra och effektiva lösningar för mätning och övervakning som följer ASMES. PTC-koder (Performance Test Codes, PTC 4-1998) och regelstandarder.

Generering av ånga

Generering av ånga

Pappan behöver relevanta kontroller som säkerställer tillgänglig och effektiv tillförsel av ånga. Genom att mäta det kontinuerliga flödet vid ånggenereringen med väl beprövade teknologier som vortexmätning är betydande effektivitetsökningar möjliga. Våra produkter och lösningar för flödesmätning är konstruerade för att förbättra den allmänna tillgängligheten och effektiviteten. Med det innovativa Heartbeat Technology kan du öka intervallerna mellan kalibreringar betydligt och minimera driftstoppen.

Distribution av ånga

Distribution av ånga

En av utmaningarna vid leverans av ånga är att transportera den från pannhuset till de olika platserna för slutanvändning utan att tappa för mycket energi. Genom adekvat isolering av rörledningar och genom övervakning av kondensatfällor kan energiförlusterna minimeras och risken för vattenslag undvikas. Därför har Endress+Hauser tagit fram en kontrolltjänst för energimätning: Våra tekniska experter utför kalibrering på plats och verifierar noggrannheten hos era ångenergimätningar.

Ångförbrukning

Ångförbrukning

Ångan når värmeväxlaren antingen överhettad eller fuktig, eller med olika grader av fuktighet. I idealfallet ska den levereras som 100 % torr, mättad ånga. Fuktig ånga kan leda till ineffektiv värmeöverföring och ökar risken för vattenslag. Endress+Hausers direktmätning av fuktig och torr ånga utnyttjar en mängd olika mätprinciper, och följer ständigt branschstandarder ((IAPWS- IF97/ASME). Det gör att man kan lita på noggranna mätresultat.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Oavsett om ni behöver support för ett enskilt instrument eller ett funktionstjänstavtal som innefattar en kombination av produkter, programvara och lösningar, kan ni lita på oss. Vi strävar efter säker, effektiv och tillgänglig ånga, och vi förstår era dagliga utmaningar inom energi- och hjälpsystemshantering. Vår grundare hade som princip att ”betjäna först, tjäna pengar sedan”, och det har format vårt företag ända sedan dess.

 • 5 till 15 %

  är de beräknade besparingarna som kan genereras med energihanteringslösningar

 • 20 000

  euro sparas varje år genom överhettare, vilket motsvarar en årlig bränslekostnad på en miljon euro.

 • 2 %

  är den typiska förbättringen av pannans effektivitet för varje 10 °C (50 °F) ökning av matarvattnets temperatur med hjälp av överhettare.