Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
IO-Link

IO-link – enkel, snabb och effektiv anslutning till dina sensorer

I vårt Fundamental sortiment finns IO-link teknik för basinstrumentering

Processanläggningar inom alla typer av industrier har kringtjänster som vatten, ånga eller industrigaser som bäst betjänas av enkla, grundläggande instrument. Mer avancerade enheter innebär ofta komplexitet och högre kostnader. IO-link är en etablerad standard för enheter som, även om de är enkla, erbjuder fördelarna med digital teknik. Vårt IO-link-sortiment stöder ett stort urval av processvariabler, inklusive nivå, tryck, flöde och temperatur. Gränssnittet gör det mycket enkelt och håller dina instrument uppdaterade hela tiden, samtidigt som underhåll av produkterna fungerar smidigt.

Fördelar

  • IO-link enheter kan parametreras via det tekniska systemet eller med mjukvaruverktyg. Detta underlättar konfigureringen och minskar lagerhållningen genom att eliminera flera variationer. Parametrering kan utföras på distans från värdsystemet.

  • Installationen är mindre komplex eftersom alla IO-link-enheter ansluts till sina masters via standard 3- eller 5-tråds ledarkablar med en längd på upp till 20 m och standard M12-kontakter.

  • Underhåll, reparation och drift (MRO) går snabbare tack vare IO-links självdiagnos och självparametriserande inställningar: processmätningarna förbättras med detaljerad status- och felmeddelande.

  • Enheter som går sönder kan snabbt ersättas, utan specialkunskaper eller verktyg. Parametrar läses in automatiskt från en central parameterlagringspunkt till backup-instrument.

  • Endress + Hausers IO-Link-produkter kommer från bassortimentet - en del av FLEX-strategin. FLEX underlättar för användaren att snabbt hitta rätt i vårt stora produktsortiment.

IO-link är ett väletablerat nätverk med fler än 300 medlemsföretag. Tekniken finns i fler än 20 miljoner installerade noder år 2021. IO-link definieras formellt av standarden IEC 61131-9. Användarna kan dra fördel av denna standardisering och har dessutom möjlighet att kontrollera om en viss produkt är kompatibel genom att använda IODD finder, en tillverkaroberoende central databas där alla IO-Link-produkter finns listade.

Exempel på några sensorer för nivå och tryck

Liquiphant FTL31 nivåvakt för vätskor. FTL31 är utformad för industriapplikationer inom maskinteknik.

Piezoresistiva Cerabar PMP23 är en prisvärd och kompakt transmitter för absolut tryck och övertryck i hygieniska applikationer.

Ceraphant PTP31B är en tryckvakt för säker mätning och övervakning av absolut övertryck i gas, ånga och vätska.

Produkter för flöde och temperatur

Termometern iTHERM CompactLine TM311 mäter processtemperaturen med ett Pt100-sensorelement (klass A, 4-tråd).

Picomag är en liten, elektromagnetisk flödesmätare som kan användas i en mängd olika applikationer i sekundära kretsar med ledande vätskor inom all slags industri. Slutkunder, tillverkare av skiddar samt systemintegrerare värdesätter Picomag för dess flexibla installationsalternativ.

Industrial Ethernet-nätverk med IO-link ©Endress+Hauser