Serviceinterface FXA193

Produktbild av: FXA193

Service interfacet ansluter
serviceporten hos Proline och ToF
utrustningar via ett serial interface RS
232C (9 pin.) till en PC.
Leverans innehåll:
- Serviceinterface med RS 232C
anslutningskabel (9 pin.)
- FXA "USB" kabel, extra matning till
FXA193 enheten från USB-porten hos PC´n.
- Service mjukvara.ToF Tool-Fieldtool
Paket.

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  • Nr 4 Order code 50101789

   FXA USB cable

   The additional power supply for FXA193 from USB-port of the PC

 • 5
 • 6
  • Nr 6 Order code FXA193-

   Serviceinterface FXA193

   The service interface connects the service port of Proline and ToF devices with the serial interface RS 232C (9 pin.) of a personal computer. Contents of delivery: - Serviceinterface with RS 232C connection cable (9 pin.) - FXA "USB" cable, the additional power supply for FXA193 from USB-port of the PC.