Temperatur sensor CTS 1

Produktbild av: CTS1

Temperatursensorn används för temperatur
mätning och/eller för en temperatur-
kompenserad pH mätning.
Applikation: -15...+150°C/0...14pH

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification