Orbitex CPS21

Produktbild av: CPS21

pH kombinationselektrod.
Membran: Öppen ring.
Referens: Gel.
Arbetsgräns: max.6 bar.

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification