pH-mätkabel CPK 6

Produktbild av: CPK6

Anslutningskabel för SENSOPAC system
Försedd med kontaker och extra
0.75mm ledare för temperatur och PAL
Diameter: 11mm; PVC mantel
Temperaturområde -25...+85°C

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification