pH-mätkabel CPK 1

Produktbild av: CPK1

Dubbelskärmad; PVC mantel
Diameter: 7mm; temp. omr: -25..85°C
Plugg för elektrod och pot.utjämn.stift
Temperatur område -25...+85°C

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification