DIPSYS CPA 510

Produktbild av: CPA510

Neddoppningsarmatur.
Elektrod: 1x, 120mm, PG 13,5
Applikation: Flödeskanal, tankar,
bassänger.
Sensor montering: bajonett, PPS

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification