Delta i våra kostnadsfria webbseminarier om processautomation

Ställ frågor, få svar!

Delta i våra kostnadsfria webbseminarier som täcker ett flertal ämnen inom processautomation. Det är din chans att ta reda på mer och chatta direkt med våra experter!

Fördelar

  • Live och interaktivt – våra experter finns till hands för att svara på dina frågor.

  • Du kan enkelt få tillgång till våra kostnadsfria webbseminarier när det passar dig.

  • Med ett stort antal ämnen är vi säkra på att du hittar något som passar dig!

Maj

©Endress+Hauser

Ånga inom olja - gasindustrin - 26.05.2020 >>>

Ånga är en dyr nödvändighet för raffinaderier och uppströms olje- och gasindustri. Endress+Hauser har utvecklat ett flertal instrument för att mäta både kvalitet och mängd ånga. Detta webinar kommer att ta itu med problemen och åtgärderna för att mäta ånga i utsatta och explosionsfarliga miljöer.

©Endress+Hauser

Multipointmätare inom olja- och gasindustrin 28.05.2020 >>>

Det är mycket viktigt att kunna mäta temperaturen på reaktorer i raffinaderier säkert och tillförlitligt men det är även mycket viktigt att kunna mäta i LNG-lagring. Vätegenomträngning under raffinaderiets omvandlingsprocesser eller läckage för LNG-lagringsenheter kan leda till en okontrollerbar processkontroll eller en katastrof. Detta webinar kommer att ta itu belysa problemområden och lösningar för multipoint temperatursystem på marknaden för olja och gas.

Juni

©Endress+Hauser

Vattenberedning för ånggenerering i EX-miljöer - 02.06.2020 >>>

Förberedelse av vatten innan det förvandlas till ånga är avgörande. Det kan leda till farliga situationer i rörledningen och själva pannan, vilket kan innebära mindre effektivitet och så småningom katastrofalt haveri. Detta webinar kommer att förklara vad som är viktigt att mäta i pannans vatten, här används ett ledande olje- och gasföretag som ett exempel.

©Endress+Hauser

Avancerad Raman Spektroskopi för cellodling - 03.06.2020 >>>

Denna presentation kommer att beskriva Biogens tidigare ansträngningar och strategiska inriktning när det gäller in-line Raman-spektroskopi för cellodlingsoperationer och hur vi tänker utnyttja dess förmåga utöver metabolitövervakning och kontroll av glukosåterkoppling för att bli en viktig del av vår avancerade processkontroll.

©Shutterstock

Mät låga nivåer av fukt med TDL-teknik - 04.06.2020 >>>

En kondensationsprocess för naturgas stoppar helt om fuktinnehållet i LNG inte är i PPB-nivåerna innan den kommer in i kylboxarna. Men hur mäter du fukt i PPB-nivå i en kontinuerlig process pålitligt och kontinuerligt? Detta webinar kommer att jämföra teknik, fördelar och nackdelar

©Endress+Hauser

Upptäck mitt Endress+Huaser - personligt och digitalt - 05.06.2020 >>>

Mitt Endress+Hauser förvandlar endress.com till en smart och kraftfull plattform där du får möjlighet att snabbt hantera dina transaktioner, köpa produkter/reservdelar, ladda ner dokumentation och få tillgång till dina kontakter var och när som helst.

©iStockphoto/Strandperle

Separatorer - jämförelse mellan gamma, guidad radar och kapacitiv nivåmätning - 09.06.2020 >>>

Att mäta olja / vatten / sand / emulsionslager i separatorer är inte lätt. Det finns många tekniker som alla har fördelar och nackdelar. Detta webinar kommer att gå igenom flera av dem och jämföra deras mätresultat.

©Endress+Hauser

Volymmätning av gas med ultraljud G300 - 11.06.2020 >>>

Att mäta gasflöden med ultraljudsmätare är inte nytt. Tekniken har dock utvecklats och kan erbjuda mer information än bara "gasflödet". Detta webinar kommer att fokusera på den senaste ultraljudsutvecklingen och den ytterligare information som nu har gjort tillgänglig för att optimera olje- och gasindustrins processer och vara säker på att det du mäter är korrekt och validerat.

©Endress+Hauser

Kalibrering av masterflödesmätare 16.06.2020>>>

Inom olja-och gasindustrin är det avgörande att flödesmätarna mäter rätt. Särskilt när det används som kassaregister mellan köpare och säljare vid handel med råolja, oljebaseradeprodukter och gas. Lär dig mer om fördelarna med Coriolis mastermätare jämfört med andra metoder.