Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Fysisk aktivitet för en god sak

Endress+Hauser Water Challenge är ett initiativ för att fler människor världen över ska få tillgång till rent vatten

På flera håll i världen är vattenbrist ett stort problem och för många människor är tillgång till vatten långtifrån självklart. Endress+Hausers medarbetare gör sitt för att hjälpa genom företagets Water Challenge-satsning som innebär att välgörenhetslopp arrangeras i ett antal länder och att de insamlade pengarna sedan går till att förbättra tillgången till rent dricksvatten.

Endress+Hauser Water Challenge ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-medarbetare från Österrike på väg för ett vattenprojekt i Filipinerna.

Endress+Hauser Water Challenge: projekt som fått stöd ©Endress+Hauser

Invånarna i den indiska byn Donwada är tacksamma för hjälpen och deltar i projektet genom att gräva diken.

Inom ramen för Endress+Hauser Water Challenge deltar de anställda i lokala lopp där man avverkar en bestämd sträcka utmed eller i vatten. Deltagarna kan till exempel jogga, gå med stavar eller simma och skänker en liten summa för varje kilometer. Företaget dubblar sedan det totala insamlade beloppet. De insamlade pengarna går till utvalda hjälpprojekt i Asien eller Sydamerika.

Stort engagemang

Sedan startskottet för den första upplagan av Water Challenge 2019 i schweiziska Reinach lockar utmaningen idag deltagare bland medarbetare i till exempel Indien, Saudiarabien, Österrike och Mexiko. Och det är ingen slump att initiativet har spridit sig som ringar på vattnet. Genom sitt utbud har Endress+Hauser i flera årtionden bidragit till säker, effektiv och miljövänlig vattenförsörjning och vattenrening. ”Nu låter vi produkter från detta affärsområde komma till nytta inom ideell verksamhet”, säger VD Matthias Altendorf.

Varenda droppe är värdefull

Under det första loppet avverkade 250 deltagare en sträcka på sammanlagt 230 mil, vilket gav en summa på ca 10 000 schweizerfranc (motsvarande knappt 100 000 svenska kronor). Pengarna användes för att borra en ny, 100 meter djup brunn, ansluta rören, installera en pump och bygga ett skyddande hus i Kon Bdeh, Vietnam. Innan vattnet rinner ur kranen filtreras och renas det. Den gamla vattenanläggningen sinade alltid under torrperioden, men med den nya brunnen är vattentillförseln för byns 800 invånare nu tryggad.

I Indien slutfördes ett avloppsreningsverk i byn Donwada i slutet av februari 2022. Byn ligger på berg av hård basalt, vilket gör det besvärligt både att dra vattenledningar och installera septiktankar för toaletter. Tack vare Water Challenge finns nu en hygienisk lösning på plats med toaletter anslutna till ett avloppssystem som mynnar ut i ett gemensamt reningsverk för avloppsvatten.

Viljan att göra mer

Endress+Hauser Water Challenge bidrar också till ett projekt i Filipinerna, strax söder om huvudstaden Manila. Här är målet att förse 400 personer med varaktig tillgång till rent vatten och toaletter. I alla dessa projekt förlitar Endress+Hauser sig på personliga kontakter och närvaro på plats som säkerställer att inga av de donerade pengarna försvinner på annat håll.