Enter at least 2 characters to start the search.

Optimerat logistikkoncept för tanksystem

Vi implementerade ett effektivt logistikkoncept i Brenntag Schweizerhall AG:s anläggning i Basel

Kemiföretaget Brenntag Schweizerhall AG visar hur bra de är inom området "närhet till kunden genom partnerskap": företaget valde att förlägga sin verksamhet till Infrapark Baselland för att kunna leverera kemiska råvaror direkt till verksamheterna som finns där.

Skåp med integrerad manöverpanel samt video

Fördelar

 • Kemiska råvaror i önskad mängd och koncentration vid rätt tillfälle (just in time)

 • Snabbare och mer tillförlitligt datautbyte tack vare integrationen av 9 produktionsbyggnader i automationsnätverket

 • Komplett leverans och driftsättning av hela automationsteknologin från en och samma leverantör

Wolfram Heymann, VD, Brenntag Schweizerhall AG

"Effektiv automationsteknologi är ett krav för att kunna leverera kemiska råvaror vid precis rätt tidpunkt"

Wolfram Heymann, VD
Brenntag Schweizerhall AG

med utg¨ångspunkt i kundens krav och behov

Att konstruera en sådan anläggning innebär lite speciella utmaningar eftersom arbete med svavelsyra, saltsyra och kaustiksoda kräver stränga säkerhetsåtgärder. Därför beställdes först en riskanalys som skulle utgöra grunden för projektet. I projektet ingick också fullständig automatisering av alla processer. Brenntag Schweizerhall AG valde Endress+Hauser (Schweiz) AG som leverantör av mätinstrument och automationsteknologi.

Endress+Hausers lösning

Alla aspekter av automationskonceptet måste implementeras. Uppgiften var att hantera processerna på ett tillförlitligt sätt baserat på riskanalysen som utförts, och att utforma anläggningen så att driften blir enkel. Anläggningen styrs via åtta lokala stationer och från Brenntag Schweizerhall AG:s huvudkontor i Basel.

Leveransomfattning

 • Grundläggande och detaljerad engineering

 • Mätteknik

 • Processvisualisering

 • Driftsättning

 • Dokumentation

 • Utbildning av driftspersonal

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande