Enter at least 2 characters to start the search.

Effektiv fasseparation av vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel

Upptäck fasseparation och produktförlust med optiska absorptionsgivare installerade inline

I ett ysteri kunde man upptäcka fasseparation och minska produktförlusten i CIP-processen med den exakta och snabba responsen från Endress+Hausers optiska absorptionsgivare installerad inline. I fabriken lyckades man också minska spill och förkorta sköljcykler genom att använda konduktivitetsteknologi. Operatörer avgör när för-sköljningen är klar med information från den optiska givaren istället för att förlita sig på gissningar och tidtagning.

Mejeriarbetare inspekterar ost ©Juice Images/Strandperle

Fördelar för kunden

  • Varje CIP-cykel förkortades med 15 minuter

  • Fabriken använde 32 % mindre CIP-kemikalier. Kunden sparade över 5000 dollar bara på kemikalier de första tre månaderna

  • Kostnadsbesparingar gällande minskad energi, vattenförbrukning och avloppsvatten

  • Ökar utrustningens tillgänglighet för bearbetning med mer än en timme per dag

  • Efter implementeringen gick användningen av trummor från 3-4 trummor till 2-3 trummor per månad

Kundens utmaning

Att fastställa fasseparation mellan vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel i ett ysters CIP-drift är avgörande för att kunna garantera effektiv rengöring och avlägsnande av vassle från systemet. Detta blir mer komplicerat med flera CIP-program som utförs varje dag, vilket var fallet för ett ysteri som körde fem CIP-program/dag. Kostnader för kemikalier = över 1700 dollar för varje trumma på ungefär 114 liter och fabriken använde 3-4 trummor/månad.

Lösning: OUSAF11 optisk givare för fasseparation

Genom att installera en Endress+Hauser OUSAF11 optisk givare för fasseparation som använder synliga och nära infraröda ljusvåglängder kan operatörerna avgöra när för-sköljningen och CIP-cyklerna är färdiga. Givaren bidrar också till att minska produktförlust genom att övervaka skiktgränssnitt, suspenderat material och turbiditet.

OUSAF11 installerad inline

Mäter fasseparation mellan vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel

  • Hygienisk och tål CIP-processer

  • Givaren OUSAF11 kan köras kontinuerligt upp till 90 °C, och upp till 130 °C i två timmar, vilket gör det möjligt att använda den i varma CIP-processer

  • Kan kalibreras utan att givaren behöver tas bort från processlinjen