Enter at least 2 characters to start the search.

Goda erfarenheter av guidad radar

Konkurrerade ut vågceller

En eftermonterad radar för nivåmätning i tankar blev så framgångsrik att Jotun, den norska färgtillverkaren, hädanefter kommer att överväga radar även vid nyinstallationer.
Text & foto: Joachim Seehusen

Genom monteringsplattan dras wiren ner längs tanken och guidar radarsignalerna utmed tankens vägg. ©Endress+Hauser

Fördelar med guidad radar, FMP51:

 • Tillförlitlig mätning även vid varierande produkt- och processförhållanden.

 • HistoROM-koncept för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.

 • Utvärdering med ”Multi Echo Tracking”ger en säker drift.
  Hårdvara och programvara utvecklade i enlighet med IEC 61508 upp till SIL3.

 • Sömlös integrering i övergripande kontrollsystem.
  Intuitivt, menydrivet driftskoncept (lokalt eller via styrsystemet) sänker kostnaderna för utbildning, underhåll och drift.

 • Enkelt proof test för SIL och WHG sparar både tid och pengar.

Helge B. Ellefsen på Jotun kommeratt överväga radar framöver.

”Vi har flera tankar med vågceller på Jotun, men de är nybyggda och inte eftermonterade. Med den erfarenhet vi har av Endress+Hausers radar så här långt, kommer jag hädanefter att överväga radar även vid nybygge”

Ansvarig för el, automation och underhåll Helge B. Ellefsen
Jotun

Ett beröringsfritt mättsystem

Förra vintern tog Jotun en befintlig glasfibertank utrustad med tryckcell för volymmätningen i bruk för tvättvatten. Men tvättvattnet visade sig vara besvärligt att hantera, det bildades beläggningar och det blev svårt att få den befintliga mätaren att fungera.

”Vi ringde Endress+Hauser och frågade vad de hade att erbjuda”, berättar Helge B. Ellefsen, ansvarig för el, automation och underhåll hos Jotun..

Kondens avgjorde valet

Det optimala är ett beröringsfritt mätsystem. Ultraljud övervägdes men valdes bort, främst för att kondens och droppbildning kan störa mätningen. Lösningen blev istället en radarmätare.

”Eftersom det är en glasfibertank kan utanpåliggande radar användas så länge det inte finns metaller inbyggt i glasfibern. Fastmonterad metall kan filtreras bort, så vi bestämde oss för en sådan lösning”, säger Frank Berg Halvorsen, affärsutvecklare på Endress+Hauser i Norge.

Det finns två typer av radar som är lämpliga för industriell användning, fristrålande eller guidad radar. Men fristrålande radar valdes bort av samma anledning som ultraljud, risken för kondens som kan störa signalerna

Guidad radar med utanpåliggande montage

”Vi har tusentals guidade radar inom norsk industri, men då sitter oftast montaget inuti tanken. Vi valde guidad radar där signalen leds av en wire som monterats utanpå tanken, från topp till botten. Då slipper man ta hänsyn till beläggningsproblematiken”, säger Halvorsen.

Så länge beläggningarna har ett lägre dk-värde(ε) eller konduktivitet än det media som skall mätas, kan beläggningen ignoreras. Men i Jotuns fall var det inte så. Även nya vågceller övervägdes, men det skulle ha krävt en hel del ombyggnad och hade därmed blivit väldigt dyrt

Överväger ökad användning av radar

”Vi har flera tankar med vågceller på Jotun, men de är nybyggda och inte eftermonterade. Med den erfarenhet vi har av Endress+Hausers radar så här långt, kommer jag hädanefter att överväga radar även vid nybygge”, säger Ellefsen.
Radarns mätnoggrannhet är hög, +/- 2 mm. Tryckgivaren som satt på tanken var sedan tidigare knuten till Profibus. Endress+Hauser kunde enkelt ge den nya radarn samma adress som tryckgivaren och allt fungerade perfekt.

Ellefsen säger att efter installationen och arbete med filtrering har mätningen varit stabil.
”Nu kan den snurra och gå i 100 år utan att man behöver göra någonting. Vi monterade wiren på baksidan av tanken, där störs den inte om någon skulle få för sig att parkera en truck eller något annat av metall framför tanken”.

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande