Enter at least 2 characters to start the search.

Ökade säkerhetsnivåer

Installation av ett system för överfyllnadsskydd i tankar i Mellanöstern

Vår lösning för överfyllnadsskydd i tankar med oberoende högnivå-larm minimerar effektivt riskerna för större olyckor. Vår kund, en global koncern av energi- och petrokemiföretag beslutade sig för att installera vår lösning i sina anläggningar i Mellanöstern.

Ökade säkerhetsnivåer i lagringstank i Mellanöstern ©Corbis RF/Strandperle

Omedelbara fördelar

 • Säkrare drift av tankterminaler

 • Minskat underhåll och automatiserad metod för funktionstester

 • Ökad drifteffektivitet och högre utnyttjande av tankar

 • Standardisering av instrument (färre reservdelar)

 • Nyckelfärdig överförbar lösning till flera terminaler över hela världen

Utmaningen

Trots att tankarna var utrustade med ett automatiserat system för nivåmätning krävde kundens säkerhetsnormer i enlighet med de senaste rekommendationerna från API (API2350 4:e uppl.) ett oberoende högnivå-larmsystem för att förhindra överfyllnad, separerat från de enheter och metoder som används för automatisk tanknivåmätning.

Specifikationerna krävde SIL3-nivåvakter i enlighet med IEC61508, IEC 61511-1/ certifierad av TÜV, baserat på stämgaffelprincipen och kontinuerlig självövervakning.

Vår lösning

Vi levererade ett vanligt system för överfyllnadsskydd och relaterade tjänster som uppfyllde kundens krav på:

 • Testning och driftsättning av SIL3 nivåvakter och systemskåp

 • Installation av kablar, ledningar, kopplingsboxar, avbrottsfri kraftförsörjning, sirener och signalljus

 • Driftsättning, testning, uppstart och utbildning

 • Support efter försäljning

 • Joursupport dygnet runt

 • Regelefterlevnad och utförande av projektet i enlighet med kundens säkerhetsstandarder – ingen frånvaro på grund av arbetsskador

Projektets omfattning

Vi tillhandahöll en nyckelfärdig lösning inklusive:

 • Anskaffande av allt material och alla instrument

 • Detaljerad konstruktion och engineering

 • Kablage

 • Installation

 • Testning

 • Driftsättning

 • Uppstart och överlämning

 • Utbildning av operatörer

 • Support efter försäljning

Applikationsdetaljer

Systemet för överfyllnadsskydd i enlighet med API 2350-normerna, är en SIL3-modullösning för nivåövervakning och larm i händelse av upptäckt risk för överfyllnad. I händelse av ett fel eller larm aktiveras synliga och hörbara meddelanden som också visas på displayen och på skåpet, med möjlighet att få ytterligare detaljerad information om felen.

Detaljerad engineering och acceptanstest av anläggning

 • Detaljerad engineering juli 2012: När ordern hade mottagits färdigställdes konstruktionen med instrumentering, skåp, kablage, schaktning och projektdokumentation.

 • Acceptanstester i anläggning: Huvudkomponenter i projektet såsom instrumentering och skåp acceptanstestades före installationen för att säkerställa att de var i enlighet med specifikationerna. I mitten av november 2012, levererades alla komponenter och installationsarbetet påbörjades.

Installation och acceptanstest på plats

 • Installation på plats: All inblandad personal genomgick kundens säkerhetsutbildning. Arbetssätt, riskbedömningar och arbetstillstånd utfärdades innan något arbete fick utföras på plats. Installationen på plats slutfördes i tid i enlighet med kundens alla säkerhetsförfaranden.

 • Acceptanstest på plats: I december 2012 slutfördes allt arbete på plats. Systemet inspekterades och verifierades utifrån på kundens stanadarfunktionstest. Sedan följde utbildning av personal samt överlämning.

Lösningens huvudkomponenter

 • Endress+Hauser Fail Safe Liquiphant S nivåvakter, SIL3-certifierade.

 • Kopplingsskåp utrustat med säkerhet SIL3, programmerbart styrsystem från Allen Bradley och IOs, grafiska displayer och textdisplayer, SIL-sirener och signalljus.

 • Automatiserat funktionstest.