En investering som sparar pengar

Trådlös temperaturövervakning för att upptäcka skador på kullager

Alla företag har intresse av att optimera sina processer. Incidenter som får systemet att stängas ner kan inte bara leda till dyra reparationer utan även orsaka betydande förluster på grund av utebliven drift. Ilsenburger Grobblech GmbH optimerade sin anläggnings tillgänglighet genom att registrera temperaturerna vid valstappskullagren och införa en enkel implementering med WirelessHART.

Enkel integration av alla fält
enheter med WirelessHART. ©Endress+Hauser

Resultatet

  • Registrering av skador på friktionskullagren

  • Förebyggande underhåll

  • Skydd av de extremt dyra friktionskullagren

Ilsenburger Grobblech GmbH

Ilsenburger Grobblech GmbH optimerade sin anläggnings tillgänglighet genom att registrera temperaturerna vid valstappskullagren och utföra en enkel implementering med WirelessHART.


Ilsenburger Grobblech GmbH
©Endress+Hauser

Kundens utmaning

Ilsenburger Grobblech använder valsstolar med två arbetsvalsar som formar stålämnena direkt och två stödvalsar som överför valstrycket till arbetsvalsarna. Valsstolen har en maximal valskraft på 80 000 kilonewton. Driften är mycket krävande, också för valstappskullagren. Valstappskullagren sitter på drivsidan av de övre och nedre stödvalsarna. De kallas Morgoil®-friktionskullager.

En smörjningskrets ser till att Morgoil-kullagren får den smörjning som de behöver. Temperaturen i denna krets bör övervakas vid inlopp och utlopp. En ökning av temperaturdifferentialen är ett tecken på högre friktion inne i kullagren, vilket kan leda till skador. Förhållandena vid valsstolarna gör det dock svårt att installera de temperaturgivare som behövs på ett säkert sätt

Lösningen

För temperaturmätning används TR15-resistanstemperaturgivare med svetsad skyddsficka och utbytbar insats. De har redan visat sitt värde tusen gånger om i krävande industriapplikationer. Varje temperaturgivare har en adapter som möjliggör trådlös dataöverföring baserad på WirelessHART-standarden. På grund av utrymmesbrist och eventuella begränsningar av radiokommunikationen bör adaptern inte installeras direkt på temperaturgivaren.

Adaptern underlättar inte bara dataöverföringen utan driver också den anslutna enheten med det integrerade batteriet.

Lösningen i detalj

Varje adapter fungerar som transmitter och mottagare, så att data kan sändas till WirelessHART-gatewayen, även om direkt radiokommunikation inte är möjlig. WirelessHART-gatewayen utgör den centrala åtkomstpunkten till WirelessHART-nätverket och hanterar all kommunikation. Gatewayen tilldelar automatiskt kommunikationsvägarna i nätverket, liksom tidpunkterna för datapaketen.

Det innebär att de nya mätpunkterna enkelt kan uppgraderas. Från gatewayen via Modbus RTU visas mätvärdena på en Memograph RSG40-skärm. Därifrån kan de också överföras till styrsystem nedströms. De åtta mätvärdena övervakas permanent. Om ett angivet tröskelvärde överskrids utlöses ett larm via styrsystemet.

Fördelarna

Efter lite arbete med installation och driftsättning säkerställer den här lösningen att hotande skador på friktionskullagren upptäcks och att en underhållsåtgärd initieras på ett förutseende sätt. Problem med den här typen av friktionskullager, deras installation och demontering samt den orsakade stilleståndstiden i produktionen, är extremt kostsamma.