Enter at least 2 characters to start the search.

Trådlös teknik för nivåövervakning av dammar

Boliden Aitik väljer WirelessHART

Boliden Aitik hade tidigare problem med kablaget för nivåmätarna vid sina processdammar. Kablarna kördes ibland sönder av entreprenadmaskiner och det hände att åsktransienter fångades upp, vilket förstörde givarna. Lösningen blev att byta till den trådlösa tekniken WirelessHART.

Adaptrarna skickar signaler till en gateway, som i sin tur kommunicerar med ett överordnat system.

WirelessHART - speciellt utvecklad för processautomation

  • WirelessHART-konceptet med adapter och gateway ger integrering av befintliga eller nya instrument i ett trådlöst nätverk. Man slipper dyr kabeldragning till anläggningens styrsystem och installationen är snabb och enkel.

  • WirelessHART möjliggör trådlös överföring av HARTprotokollet och upprätthåller kompabiliteten med befintliga HART-instrument, kommandon och verktyg.

  • WirelessHART kan användas för att ansluta all typ av instrumentering som använder 4-20 mA HART. Det ger en stor flexibilitet i processhanteringen.

  • Adaptrarna är anpassade för att sitta i tuff miljö i fält och skickar sina signaler trådlöst till en gateway, som i sin tur kommunicerar med ett överordnat system. Avståndet mellan adapter och gateway kan vara upp till 250 meter i fri terräng, blir avståndet längre används adaptrar som repeaters.

Thomas Sjöström är mycket nöjd med att ha bytt ut alla kablar mot WirelessHART-teknik.

”Vi vill automatisera vår verksamhet så mycket som möjligt och då är WirelessHART ett utmärkt verktyg”

Sektionschef på elavdelningen, Anrikningsverket Thomas Sjöström
Boliden Aitik

Standardiserat med Endress+Hauser

För process- och miljömätning vid Boliden Aitik används idag genomgående produkter från Endress+Hauser.
”Det finns flera fördelar med att standardisera och satsa på ett fabrikat. Våra tekniker lär sig produkterna och det förenklar också reservdelshållningen. Vi har valt Endress+Hauser framförallt för att produkterna håller en hög kvalitet, har en bra kapslingsklass och tål den tuffa miljön här. Vi har idag säkert ett par tusen instrument från Endress+Hauser, berättar Thomas Sjöström, sektionschef på elavdelningen på Anrikningsverket vid Boliden Aitik.

Problem med kablar

Vid anrikning av malmen tillsätts det stora mängder vatten. Efteråt samlas vattnet upp i dammar för att sedan pumpas tillbaka in i processen igen.
”Allt är stort här i Aitik. En processvattendamm är cirka en kilometer i diameter och det är viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå. Därför krävs det att vi kontinuerligt mäter vattennivån dammen”, säger Thomas Sjöström och fortsätter:

”För nivåmätning använder vi nivågivaren Waterpilot FMX21 HART från Endress+Hauser, men vi har även utfört manuella mätningar. Tidigare hade vi kabelanslutning till de olika givarna ute vid dammen, men det var problematiskt eftersom det hände att entreprenadmaskinerna som arbetar med att förstärka dammen, körde sönder kablarna, vilket krävde onödiga underhållsinsatser. Dessutom fick vi åsknedslag i kablarna. De blir som antenner som fångar upp åsktransienter.

Ett annat problem är att det på sina ställen är väldigt besvärlig terräng, vilket gör det svårt att förlägga kablaget. Det finns även risk för att skadedjur gnager sönder dem. Vi insåg att kabelförbindelsen till givarna i längden inte var någon hållbar lösning. Jag kontaktade därför Henrik Berts, försäljningsingenjör på Endress+Hauser, för att få mer information om den trådlösa tekniken WirelessHART."

Flexibilitet i processhanteringen

WirelessHART är speciellt utvecklad för processautomation. Den möjliggör trådlös överföring av HARTprotokollet och upprätthåller kompabiliteten med befintliga
HART-instrument, kommandon och verktyg. WirelessHART-konceptet med adapter och gateway ger integrering av befintliga eller nya instrument i ett trådlöst nätverk. Man slipper dyr kabeldragning till anläggningens styrsystem och installationen är snabb och enkel. Adaptern försörjs via batteri eller extern spänningsmatning.

”WirelessHART kan egentligen användas för att ansluta all typ av instrumentering som använder 4-20 mA HART”, förklarar Henrik Berts. ”Det ger en stor flexibilitet i processhanteringen”. Adaptrarna är anpassade för att sitta i tuff miljö i fält och skickar sina signaler trådlöst till en gateway, som i sin tur kommunicerar med ett överordnat system. Avståndet mellan adapter och gateway kan vara upp till 250 meter i fri terräng, blir avståndet längre används adaptrar som repeaters.

Höja automatiseringsgraden

”Vi har nu använt oss av WirelessHART under snart ett års tid vid en av våra dammar och det fungerar mycket bra. Vi vill automatisera vår verksamhet så mycket som möjligt och då är WirelessHART ett utmärkt verktyg. Vi slipper kablar som kan gå av, det är enklare med fjärrunderhåll (kontoret ligger 7 kilometer från dammen) och det är enkelt att kontrollera konfigurationsinställningarna via HART-protokollet. En annan fördel är att man med ett trådlöst system enkelt kan flytta runt instrument.

Metoden med trådlös mätning är inte särskilt snabb men i applikationer som denna med långsamma förändringar är det perfekt att använda WirelessHART. Vi har nu ungefär 15 adaptrar i drift varav hälften mäter och hälften fungerar som repeaters på grund av de långa avstånden. Men det här är bara början, eftersom det finns uppenbara fördelar med att kunna köra trådlöst vill vi gärna utnyttja denna teknik i fler applikationer”, avslutar Thomas Sjöström.