Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera separationen av lätt råolja

Få bättre processeffektivitet

Horisontella avskiljare för lätt råolja är lämpade för höga proportioner av gas och olja och konstanta flöden. Lätt olja (API >31,1° mindre än 870 kg/m3) separeras snabbare än annan råolja. Traditionella mekaniska mätinstrument kan vara svåra att använda i denna applikation. Vår guidade radar eliminerar de här problemen och erbjuder en mer exakt mätning.

Avskiljare/separatorer för lätt råolja ©Fotolia/Strandperle

Fördelar i korthet

 • Multiparametergivare för gränsskiktsmätning. Två strömutgångar för gränsskiktslager och total nivå

 • Enkel installation och enkelt underhåll utan specialverktyg

 • Installationen kräver inte vågledarrör

 • Samma givare kan användas både i separeringskammaren och i avskiljarens oljekammare

 • Ingen kalibrering på plats behövs

Utmaning

De flesta horisontella avskiljare för lätt olja idag är utrustade med mekanisk nivå- och densitetskontroll. Mekaniska instrument kräver mycket underhåll och måste anpassas efter den olja som framställs. En förändring i den olja som framställs innebär att mätenheten också måste ändras.

Vår lösning

Vår guidade radar med koaxialgivare eliminerar all påverkan på processen som kan uppstå. Givaren levereras förkalibrerad och kan användas direkt utan konfiguration. Detta säkerställer en enkel anpassning av befintliga avskiljare. Givaren kan installeras direkt i avskiljaren eller i ett sidorör (rörbygel). Samma givare kan användas i separeringskammaren och i avskiljarens oljekammare. Det gör att kraven på reservdelar minskar.

Levelflex M FMP55 med en koaxialgivare

Tillförlitlig mätning:

 • För gränsskikt med emulsion

 • I händelse av turbulent yta och skum

 • För varierande medier

 • Hög tillgänglighet

 • Integrerat dataminne

 • Förkalibrerad i fabrik

 • Intuitivt, meny-guidat operativsystem på lokala språk

 • Enkel integration i styr- eller asset management system

 • Exakt instrument- och processdiagnos för att möjliggöra snabba beslut

 • Godkännanden: ATEX, IEC Ex, FM, CSA