Enter at least 2 characters to start the search.

1oo1 SIL3-kapabelt säkerhetssystem för nivåövervakning

4-20mADC FTL 81 Liquiphant nivåvakt med stämgaffel bidrar till kostnadsbesparingar och riskreducering

Beprövad erfarenhet från över en miljon installationer med stämgafflar för nivåmätning, gör att utvecklare av säkerhetssystem nu kan rita in flera nya funktioner i systemen. FTL81 flyttar nivådetektering bortom den traditionella reläbaserade nivåvakten till ett 4-20 mA likströmsbaserat subsystem. Omfattande diagnostik och förmågan att kontinuerligt överföra nivåvaktens information direkt till styrsystemet som stödjer implementeringar av SIL3-säkerhetssystem med 1oo1-arkitektur.

Kemisk fabrik ©Strandperle

Fördelar i korthet

 • Säker drift med processkärl utan avbrott under krävande processförhållanden

 • Minskade underhållskostnader/risker tack vare funktionstest på plats med långa intervall

 • Minskade miljörisker med ett minimum av processanslutningar

 • Parametrar certifierade för användning i SIS-säkerhetssystem

 • Kontinuerlig självövervakning av transmittern garanterar alltid korrekt drift

Dina utmaningar

 • Processer som går dygnet runt eller i långa tidsperioder i petrokemisk industri där förändringar/driftstopp sker med långa intervall

 • Instrument måste fungera med lite eller inget underhåll/testning eller utan driftstopp

 • Hög temperatur, tryck och andra krävande förhållanden

 • Minimalt antal processanslutningar kan vara ett viktigt mål för att minska miljörisker

 • Målinriktat säkerhetsomfång/tillgänglighet samtidigt som den ger låga underhållskostnader/risker för SIS-implementering

 • Begränsat antal processanslutningar för monteringen

Vår lösning

©Endress+Hauser

FTL81 Liquiphant Failsafe installerad i en öppning på ett processkärl som krävde ett säkerhetssystem (SIS) med den höga skyddsnivån SIL 3. Den integrerade, ANSI/ISA-certifierade processtätningen i Liquiphant bidrar till att eliminera risker och kostnader för en extern tätning som utförts på fältet.

Projektets omfattning

Vi tillhandahåller helhetslösningar inklusive:

 • Anskaffande av allt material och alla instrument

 • Detaljerad konstruktion och engineering

 • Kablage

 • Installation

 • Tester

 • Driftsättning

 • Driftsättning och överlämning

 • Utbildning av operatörer

Kontinuerligt säker drift

Liquiphant 4-20mADC får ström via säkerhetssystemet I/O och enheten övervakar själv kontinuerligt strömmens larmtillstånd liksom ett modulerat digitalt värde från Liquiphant för att övervaka tillståndet för hela cykeln. Eftersom det krävs att processkärlet används utan avbrott under flera år, hanterar Liquiphants 12-årsintervall för funktionstest det alldeles utmärkt.

Extrema förhållanden

Stämgaffelvakten kan användas vid temperaturer över 280 °C och vid tryck på närmare 100 bar utan att mätförmågan påverkas av turbulens-, luftnings-, vibrations- och processförhållanden.

Minska underhållskostnader och risker

FTL81 Liquiphant Failsafe stödjer partiella funktionstest på plats med hög testtäckning. På grund av den höga täckningen i det partiella funktionstestet kan tidsintervallet mellan fullständiga funktionstest ökas avsevärt för att minska kostnaden för livscykeln. Genom att minska frekvensen för fullständiga funktionstest, reduceras riskerna för systemet (t.ex skador på givare eller ledningar vid avlägsnande/ominstallation) och risker för personalen.