Enter at least 2 characters to start the search.

Säker nivåmätning i biosilo med radar

Tuff miljö med mycket damm, kondens och ånga

Att ha kontroll på nivån av träflis i biosilon vid värmekraftverk är viktigt för verksamheten. För att klara den tuffa miljön med mycket damm och ånga krävs produkter av högsta kvalitet. För Dalkia som sköter drift och underhåll hos Borås Miljö och Energi blev lösningen Endress+Hausers radargivare Micropilot FMR57.

Vi har nu haft givaren på plats ungefär ett år och den har fungerat perfekt hela tiden, berättar Thomas Sandman, Dalkia.

Varför valde man Micropilot FMR57?

  • Radar är okänslig mot damm, kondens och ånga

  • Givaren är robust och kan användas i applikationer upp till 400° C

  • En radargivare för de högst kraven och lämpad för mätning i höga silos

  • Luftanslutning är standard och gör att givaren klarar även höga dammhalter

”Vi har nu haft givaren på plats ungefär ett år och den har fungerat perfekt hela tiden. Givaren skickar en signal till en PLC och det övergripande systemet, vilket gör att vi alltid har full kontroll på nivån av träflis i silon"

Elanläggningsansvarig Thomas Sandman
Dalkia

Borås Energi och Miljö är verksamma inom fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, avfallshantering, vatten och avlopp, energi- och avfallstjänster. De producerar även el i sina kraftvärmeverk och vattenkraftstationer. För det löpande drift- och underhållsarbetet i de olika anläggningarna har Borås Energi och Miljö sedan 2006 ett avtal med Dalkia, som långsiktig strategisk partner. Ryaverket är Borås Energi och Miljös största produktionsenhet när det gäller produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla.

Tuff miljö

”Här på värmekraftverket är vi cirka 60 personer från Dalkia som sköter drift och underhåll”, berättar Thomas Sandman, elanläggningsansvarig på Dalkia.”I biosilon torkas träflisen innan den ska matas in i pannan. Processen gör att det bildas mycket damm, kondens och ånga. Det är en väldigt tuff miljö helt enkelt. I biosilon krävs att vi har en givare för nivåmätning. För hög eller för låg nivå av träflis i biosilon innebär stora konsekvenser och det är därför viktigt att nivåmätningen fungerar perfekt”.

För två år sen var det dags att byta ut den gamla givaren mot en ny. Resultatet blev dock allt annat än bra.
”De som beställde givare såg bara till inköpspriset vilket vi fick ångra. Den nya givaren, som var av typ ultraljud, installerades i biosilon men när vi körde igång den kunde vi inte alls se nivån. Vi fick aldrig givaren att fungera vilket gjorde att vi fick offra många mantimmar på att övervaka anläggningen och utföra underhåll. Så det som från början såg ut som det mest kostnadseffektiva alternativet blev i slutändan väldigt dyrt”, säger Thomas Sandman.

Leverantör att lita på

För att klara sig temporärt installerade man tillbaka den gamla givaren. För att hitta en ny lösning på problemet kontaktade man därefter Endress+Hauser.
”På tidigare arbetsplatser har jag arbetat en hel del med flöden och då lärde jag mig att Endress+Hausers produkter var de som fungerade bäst. Det säkraste är ju att använda den leverantör och typ av utrustning som man känner till och litar på och därför var det naturligt för mig att kontakta Endress+Hauser”, säger Thomas Sandman.

Allt har fungerat från start

”Det här ett välkänt problem på den här typen av anläggningar. Radar är inte alls känsligt mot damm, kondens och ånga till skillnad mot ultraljud. Därför valde vi vår givare Micropilot FMR57 till den här anläggningen. Givaren såldes med tillhörande driftsättning. Efter att vår servicetekniker varit där och driftsatt den har de inte behövt röra givaren utan allt har fungerat från start”, berättar Merit Österberg, försäljningsingenjör på Endress+Hauser.

Full kontroll

Micropilot FMR57 är en radargivare för de högsta kraven och lämpad för mätning i höga silos. Givaren är robust och kan användas i applikationer upp till 400° C. Tack vare luftanslutningen som är standard, klarar den även höga dammhalter.

”Vi har nu haft givaren på plats under ungefär ett år och den har fungerat perfekt hela tiden. Givaren skickar en signal till en PLC och det övergripande systemet, vilket gör att vi bekvämt och utan extra arbete nu alltid har full kontroll på nivån av träflis i silon”, avslutar Thomas Sandman.