Enter at least 2 characters to start the search.

Råbiogasmätning vid Henriksdalsverket

Byter ut termiska gasflödesmätare mot ultraljudsflödesmätare

Stockholm Vatten vill öka sin biogasproduktion. Genom att byta från termiska gasflödesmätare till ultraljudsflödesmätare från Endress+Hauser kan man numera på Henriksdals avloppsreningsverk mäta den råa fuktiga biogasen korrekt och därmed optimera framställningen.

Andreas Carlsson, biogasingenjör & Fredrik Hoffmann, processtekniker på Henriksdals reningsverk har koll på processen.

Ultraljudsmätning har många fördelar jämfört med konventionella metoder

 • Tillförlitlig mätning – hög noggrannhet (±1,5 %) och ett stort mätomfång (30:1)

 • Metanhaltsmätning – underhållsfri med 2 % noggrannhet

 • Energibesparande – ingen tryckförlust
  Underhållsfri – inga rörliga delar
  Utrymmesbesparande – kräver korta raksträckor
  Kontroll på flödesriktning – mäter i båda riktningarna

 • Optimerad för biogas – oberoende av gasens sammansättning eller fukthalt

 • Anpassad för applikationen – mätning under låga driftstryck

Andreas Carlsson är biogasingenjör på Stockholm Vatten och arbetar med
att optimera biogasframställningen.

”De nya flödesmätarna har fungerat mycket bra och vi har fått korrekta mätvärden. Även metanhaltsmätningen ligger stabilt mot referensmätare och dessutom är allt underhållsfritt”

Biogasingenjör Andreas Carlsson
Stockholm Vatten

”Den biogas vi producerar säljer vi till Fordonsgas Stockhom, som uppgraderar biogasen till fordonsbränsle och säljer den vidare för användning av bland annat buss- och taxiföretag”, berättar Andreas Carlsson, biogasingenjör på Stockholm Vatten. Det växande intresset för biogas har gjort att Stockholm Vatten vill öka produktionen vid Henriksdals avloppsreningsverk. För att optimera processen är det viktigt att man på ett tillförlitligt sätt även kan mäta den fuktiga biogasen.

För att optimera gasframställningen och utvärdera de försök vi gör måste vi på ett bra sätt kunna mäta gasflödet. Försöken innebär att vi tillsätter externa material till en rötkammare och jämför den med en annan rötkammare som vi använder som referens. Vi använder sedan tidigare några termiska gasflödesmätare, men de är opålitliga och känsliga för fukt och smuts som gör att de kräver mycket underhåll. Därför var vi ute efter en bättre lösning”, säger Andreas Carlsson.

”Jag föreslog vår Proline Prosonic Flow B 200”, säger Tommy Eierholen, säljingenjör på Endress+Hauser. ”Det är en ultraljudsflödesmätare som med hög noggrannhet mäter volymflödet på biogas såsom deponigas eller gas från rötkammare. Flödesmätaren går också att få med en underhållsfri metanhaltsmätning”.

Korrekta mätvärden

De sju rötkamrarna vid Henriksdals reningsverk har en total vätskevolym på 38 400 m³. För att testa Prosonic Flow B 200 valde Stockholm Vatten att installera flödesmätare vid två rötkammare. Mätarna installerades runt årsskiftet 2014/2015.

”De nya flödesmätarna har fungerat mycket bra och vi får nu korrekta mätvärden. Även metanhaltsmätningen ligger stabilt mot referensmätare och dessutom är allt underhållsfritt. När vi nu har korrekta mätvärden kan vi laborera med olika energirika material som vi tillsätter i rötkammare 5, medan rötkammare 6 fungerar som referens”, säger Andreas Carlsson.

Han fortsätter: ”Vi bygger nu om hela anläggningen och systemet för att öka kapaciteten till det dubbla. De nya flödesmätarna gör att vi kan utveckla och optimera vår biogasproduktion. Vi kommer även att investera i nya flödesmätare till våra övriga rötkammare”.

Om Henriksdalsverket

Henriksdals avloppsreningsverk ägs av Stockholm Vatten och är ett av Europas största reningsverk. Varje dygn renas här 250 000 m³ avloppsvatten från Stockholms centrala delar och södra förorter. Förutom att ta hand om och rena avloppsvattnet så försöker man hitta användningsområden för de restprodukter som blir kvar efter reningen. Bland annat så produceras här biogas i sju rötkammare, där en aktiv flora av mikroorganismer bryter ner det organiska materialet och omvandlar det till biogas/metangas.