Ystad Energi energioptimerar med gammavakt

En bra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Med hjälp av en gammavakt från Endress+Hauser kan Ystad Energi kontrollera och styra bränslenivån i sina fjärrvärmepannor. Många industrier har under årtionden använt sig av gammavakt för de svåraste mätuppgiftern. Redan 1962 lanserade Endress+Hauser den första serien av radiometrisk mätutrustning. Gammavakt är ett mätsystem utan medieberöring som fungerar då andra mätprinciper inte räcker till, t.ex. under extrema förhållanden med höga temperaturer, höga tryck, frätande media osv. Men även i applikationer där man önskar en beröringsfri mätning.

Med gammavakten kan Ystad Energi mäta bränslenivån i pannan och styra tjockleken på bädden.
Ystad Energi energioptimerar med gammavakt

"Det blev en jättebra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt"

  • Med gammavakten kan de ansvariga på Ystad Energi mäta bränslenivån i pannan och styra tjockleken på bädden och därmed få en jämn inmatning av flis.

  • Gammavakten är enkelt att installera. Allt monteras på utsidan av pannan, strålkällan på ena sidan och transmittern på den andra. Inga ingrepp i pannan behövs, gammastrålningen går genom metallen.

  • Bränslenivån syns på datorn och kan enkelt regleras och pausas efter hur förhållanden ändras. Genom att hålla rätt nivå hela tiden maximeras energioptimeringen.

  • Installationen av gammavakten samt ombyggnaden av rosten resulterade i en annan förbränning och askan är nu godkänd av Skogsvårdsstyrelsen för att levereras tillbaka till skogen. Tidigare måste askan deponeras på en avfallsanläggning, vilket medförde stora kostnader.

”Det blev en jättebra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt. Vi har tjänat in ombyggnaden på kort tid.”

”Det blev en jättebra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt. Vi har tjänat in ombyggnaden på kort tid”

Driftingenjör Benny Hansson
Ystad Energi

”Vi använder gammavakt för att kunna kontrollera och styra bränslenivån i bägge våra fjärrvärmepannor för biobränsle”, säger Benny Hansson, driftingenjör vid Ystad Energi.

”2004 installerade vi en panna med gammavakt. Det fungerade mycket bra. 2007 driftade vi en ny panna på 10 MW. Den var dock inte försedd med gammavakt och för att få jämn inmatning av flis behövde vi laborera med tider på inmatningen. Det gav dock ojämn nivå och resultatet var mycket beroende på typ av bränsle. Metoden var osäker och energimässigt var det ingen bra lösning."

Byggde om pannan

"Då den nya pannan inte uppfyllde våra krav beslöt vi att bygga om den. Vi kontaktade Endress+Hauser för att få förslag på gammavakt även till den nya pannan”, säger Benny Hansson.

”Vi levererade en komplett lösning till Ystad Energi”, säger Carl Theander på Endress+Hauser. ”Den bestod av en strålkälla CS137, en transmitter FMG60, montagefäste, driftsättning och utbildning. Installation skedde hösten 2012”

”Det var mycket enkelt att installera gammavakten. Allt monteras på utsidan av pannan, strålkällan på ena sidan och transmittern på den andra, utan några ingrepp i pannan. Gammastrålningen går genom metallen”, säger Benny Hansson.

Med gammavakten kan nu de ansvariga på Ystad Energi mäta bränslenivån i pannan och styra tjockleken på bädden och därmed få en jämn inmatning av flis.
”Vi kan se bränslenivån på datorn och reglera. Om det till exempel är varmare ute så behöver vi inte ha så stor bädd.

Vi kan reglera och pausa inmatningen efter att förhållanden ändras och hålla rätt nivå hela tiden för maximal energioptimering”, säger Benny Hansson och fortsätter:

”Det blev en jättebra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt. Vi har tjänat in ombyggnaden på kort tid. Tack vare att vi installerade gammavakt samt byggde om rosten, där flisen ligger, så har vi fått en annan förbränning och askan är nu godkänd av Skogsvårdsstyrelsen för att levereras tillbaka till skogen. Tidigare var vi tvungna att deponera askan på en avfallsanläggning, vilket medförde stora kostnader”.

Om Ystad Energi

Ystad Energi förser såväl fastighetsägare som företag i regionen med fjärrvärme. Ledningsnätet är för närvarande cirka 95 kilometer långt och byggs hela tiden ut.