Enter at least 2 characters to start the search.

Snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt!

Fortum Värme använder sig av Endress+Hausers mobila kalibreringstjänst

Vart fjärde år kalibrerar Fortum Värme Värtaverket flödesmätarna i värmekraftverket för att kunna uppfylla kvalitets- och säkerhetsstandarder, effektivisera driften och för att myndigheterna ska kunna verifiera koldioxidutsläppen från anläggningen.

Fortum Värme använder sig av Endress+Hausers mobila kalibreringstjänst
Endress+Hausers mobila kalibreringsrigg

Fördelar med mobil kalibrering

  • Sparar tid när man slipper skicka iväg flödesmätarna som dessutom kan komma på avväggar eller skadas under frakt

  • Slipper all logistik och stress med att skicka bort mätarna

  • Efter utfört arbete erhålls kalibreringscertifikat på varje mätare

  • Serviceingenjörerna kan göra ev nödvändiga justeringar direkt på plats

  • Fortum Värme har dessutom tillgång till Endress+Hauses portal där samtliga dokument för de kalibrerade instrumenten lagras digitalt under hela deras livslängd

Fortum Värme använder sig av Endress+Hausers mobila kalibreringstjänst

"Mobil flödeskalibrering är en riktigt bra service som underlättar vårt arbete, det blir tryggare hantering och det går mycket snabbare än förut”

Magnus Forslöv, Underhållsingenjör Instrument
Värtavärket Fortum Värme

Fortum Värme har totalt 35 flödesmätare av typen Proline Promass 83 I från Endress+Hauser installerade i värmekraftverket.

”Det är viktigt att vi kan lita på mätresultaten och informationen från processinstrumenteringen för att kunna styra processen samt vidta förbättringsåtgärder och därigenom uppnå målen med minskade utsläpp, bättre verkningsgrad och energieffektivisering. Dessutom måste vi kunna visa upp våra koldioxidutsläpp för myndigheterna, som kräver att flödesmätarna kalibreras vart fjärde år”, berättar Magnus Forslöf, underhållsingenjör Instrument på Värtaverket Fortum Värme.

Utsläppsrätter

Precis som andra värmekraftverk och tung industri förfogar Fortum Värme över utsläppsrätter. Det innebär att man bara har rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid under en bestämd tidsperiod. Varje år granskas Fortum Värme av ett tredjepartsföretag anlitat av Stockholms stad för att kontrollera att utsläppen ej överstiger den tilldelade nivån.

”Vi ska kunna redovisa våra utsläpp för perioden och då är det viktigt att vi även kan visa upp protokoll på att våra flödesmätare är kalibrerade. På så sätt kan vi garantera en spårbarhet i redovisningen av koldioxidutsläpp. Vi har då full kontroll och om det skett ett felaktigt utsläpp, kan vi gå tillbaka till tidpunkten för den senaste kalibreringen och se hur länge utsläppet som längst har pågått”, förklarar Magnus Forslöf.

Det finns även ett ekonomiskt incitament för företag att ha full kontroll på sina utsläpp. Utsläppsrätter används som ekonomiskt styrmedel för att möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet. I enlighet med detta har EU infört handel med utsläppsrätter. Systemet bygger på att energiintensiva industrier och kraftverk tilldelas ett maximalt antal utsläppsrätter för en viss tidsperiod. Företag som släpper ut mindre mängd än sin tilldelning, kan antingen spara utsläppsrätterna till nästa period eller sälja dem till andra företag som förbrukat sina ransoner.

Mobil flödeskalibrering

Sedan några år tillbaka använder sig Fortum Värme av Endress+Hausers mobila kalibreringstjänst som innebär att flödesmätarna kalibreras på plats i anläggningen.


”Allt fler företag ser fördelarna med att vi kommer ut till dem och gör kalibreringen”, säger Mathias Pontell, serviceingenjör på Endress+Hauser.

”Kalibreringsriggen består av ett slutet system med en 300-liters vattentank, pump, våra referensinstrument samt system för styrning och datainsamling. Hela utrustningen är kompakt nog för att komma in genom en standardbred dörr. Mätområdet på utrustningen är från cirka 100 liter upp till 32 000 liter i timmen och vi kan kalibrera flödesmätare upp till storlek DN65. Kalibrering av en mätare tar cirka en timme, sedan kan vi behöva göra justeringar och därefter kalibreras mätaren på nytt”, fortsätter Mathias Pontell.

Spar tid

Att använda sig av Endress+Hausers mobila flödeskalibrering har inneburit stora vinster för Fortum Värme.
”Tidigare måste vi skicka iväg alla mätarna för kalibrering. Det tog tid och innebar ofta problem, som att mätare kom på avvägar eller skadades under frakten. Alltid var det något som hände. Dessutom tog det lång tid, upp till en månad innan arbetet var klart och mätarna åter var på plats. Tiden är också en kritisk faktor för oss då allt arbete måste ske under driftstoppet sommartid”, säger Magnus Forslöf och fortsätter:

”Med Endress+Hausers mobila kalibrering spar vi mycket tid. I somras tog det bara sju dagar att få alla flödesmätarna kalibrerade. Vi slipper också all logistik och stress som varit tidigare då vi skickat bort mätarna. Nu är det bara för oss att montera ner mätarna, göra rent dem och vänta på att Endress+Hauser kommer och gör jobbet på plats. Det här är en riktigt bra service som underlättar vårt arbete, det blir tryggare hantering och det går mycket snabbare än förut. Om man under kalibreringen upptäcker att något avviker kan Endress+Hausers tekniker direkt göra nödvändiga justeringar".

Kalibreringscertifikat

Efter det utförda arbetet erhålls kalibreringscertifikat på varje mätare. Utöver pappersdokumentation i form av certifikat och rapporter har Fortum Värme också tillgång till Endress+Hausers portal där samtliga dokument för de kalibrerade
instrumenten lagras digitalt under hela deras livslängd.