Slambehandling med hög noggranhet för lyckad avvattning

Flöde och densitet är viktiga parametrar för kvalitet

Bättre kontroll av processen för slambearbetning genom kontinuerlig densitets- och massamätning förbättrar avvattningen av polymer- och kalklösningar.

Bandfilter för avvattning av slam i ett kommunalt reningsverk. ©Endress+Hauser

Resultat

 • En förbättrad slamavvattning resulterar i en bättre jämnare kvalitet på det avvattnade slammet

 • Minskat underhåll tack vare upp till 25 % längre livslängd på filtret

 • Kostnadsbesparingar tack vare lägre förbrukning av tillsatsmedel vid slambearbetning (15–20 % har uppnåtts)

Kundens utmaning

Var ska jag göra av slammet? Det finns en positiv enighet bland anläggningsoperatörer och andra grupper på marknaden om att slam-frågan kommer att få ökad betydelse i framtiden. Detta beror på de allt strängare kontrollerna av utsläppsmetoder och den påtagliga kostnadsbördan för varje kubikmeter slam. Eftersom avgifterna för bortforsling av slam baseras på volym är det av största vikt att veta exakt vad som händer under avvattningen.

Korrekt blandning eller dosering av tillsatser som underlättar avvattningsprocessen är avgörande för lång livslängd hos filtret och goda dräneringsresultat.

Slamavvattning måste skötas effektivt, vilket medför:

 • Goda resultat av slamavvattningen

 • Långa avvattningscykler

 • Optimerad förbrukning av tillsatser.

Beredning av tillsatsmedel som enbart styrs utifrån volymflödet resulterar i varierande lösningskoncentrationer, vilket försvårar en optimal dosering. Anläggningsoperatörer kämpar även med icke-optimal slamkoncentration i det avvattnade slammet samt korta avvattningscykler, vilket medför extra underhållsarbete.

Vår lösning

Coriolis massflödesmätning ger inte bara rena flödesvärden utan även ytterligare parametrar såsom densitet, temperatur, koncentration och viskositet. Därför är denna mätprincip en smidig och tillförlitlig lösning för många applikationer. Följande applikationer i avloppsreningsverk har redan implementerats i syfte att förbättra resultatet av slamavvattningen, minska avvattningsanläggningens drifttid och optimera användningen av tillsatsmedel:

©Endress+Hauser

 1. Densitetsmätning av kalkmjölk för att upptäcka koncentrationsvariationer

 2. Densitetsmätning i arbetslösningen för att styra utspädningsprocessen i huvudpolymerlösningen

En mer exotisk lösning för en av våra kunder: densitetsmätning av utfällningsmedel (Fe(III)-salt) i biologin:

 • Detektering av övergången från mättad till omättad huvudlösning och automatisk begäran om utfällningsmedel (light inventory management)

 • Säkerställande av gränsvärden

Lösningens komponenter

 • Instrumentering: Promass 80I

 • Vi kan även erbjuda support för totala doseringslösningar

Fördelar

 • Optimering av säkerheten i ditt avloppsreningsverk

 • Kostnadseffektiv hantering av kemikalier

 • Minskning av slamproduktionen