Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera separation av extra tung/tung råolja

Få bättre processtyrning

Vid separation av extra tung och tung råolja (< API 15 densitet >960 kg/m3) och oljesand utförs rengöringsprocessen i avskiljare, utstötning av fritt vatten (FWKO), bulkoljebehandlare (BOT) och avsaltare. Det är viktigt att känna till densiteten över hela nivån för att säkerställa en drift som är så tids- och kostnadseffektiv som möjligt. Traditionella mättekniker är begränsade när det gäller informationen de kan tillhandahålla om processenProfile Vision ger en tydlig överblick av processen.

Avskiljare för extra tung/tung råolja ©shutterstock/Strandperle

Fördelar i korthet

 • Exakt 3-dimensionell densitetsprofil av hela avskiljaren – från inlopp till utlopp

 • Installationen görs helt och hållet på utsidan av behållaren

 • Separationen avbryts inte på grund av densitetsrelaterade problem

 • Ingen mer under/överdosering av dyra kemikalier i processen

Utmaning: att få en komplett överblick av processen

Traditionella tekniker kan inte ge en klar överblick av den totala nivån och emulsionsskiktet. Placeringen och tjockleken på emulsionsskiktet är viktig information eftersom det avgör mängden kemiska emulsionsbrytare som måste tillsättas. Traditionella mätinstrument måste installeras inuti avskiljaren och är ofta känsliga för föroreningar. Så mätinstrumentet måste regelbundet avlägsnas för rengöring – vilket är slöseri med dyrbar tid.

Vår lösning: system för densitetsprofilering

Avskiljaren är indelad i 3 områden för densitetsdetektering:

 • Mäter förekomsten av sand på bottnen för at säkerställa att hela avskiljarens volym är tillgänglig

 • Mäter emulsionsskiktet och tjocklek för att optimera separationsprocessen och minska kostnader relaterade till under/överdosering av kemikalier

 • Ren råolja vid toppen övervakas. Integrerat programmerbart styrsystem samlar in och sammanställer all mätdata. Visualisering av upp till 5 olika gränsskiktsnivåer är möjlig (sand, vatten, emulsion, olja och skum).

Lösningsdetaljer: Profile Vision

 • Översikt av enskilda tankar med profiler eller stapeldiagram, larm, historik och händelselogg

 • Insamling och sammanställning av mätdata

 • Beräkning och visualisering av upp till fem olika gränsskiktsnivåer

 • Grafisk visualisering av densitetsprofil (densitet markerat med färger) och som diagram (stapeldiagram eller linjediagram)

 • Gränsvärdes- och tillståndsövervakning

 • Larm och trender

Gammapilot M FMG60

 • Kompakt transmitter: ett instrument för alla mätuppgifter

 • Högsta tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet, även för extrema process- och omgivningsförhållanden

 • Högsta känslighet och precision vid lägsta dosrat

 • Optimal anpassning till den aktuella applikationen via en mängd detektorer

 • SIL2/3-godkänd i enlighet med IEC 61508 för maximal nivådetektering

 • Temperaturkompensering för densitetsmätningar

Strålskyddsbehållare FQG63

Stålskyddsbehållare med flexibelt expansionselement. Dina fördelar:

 • Lättviktsinstrument som ger bästa möjliga screening

 • Högsta säkerhetsklassificering

 • Flexibel installationslängd upp till 30 m

 • Manuell styrning

 • Hänglås eller låsbult för att fixera omkopplingsläget

 • Status för omkopplaren är lätt att identifiera

 • Kompakt enhet som är enkel att montera