Enter at least 2 characters to start the search.

Renovering av masugn på ArcelorMittal Méditerranée

En digital jätte – mänskligt samarbete

Som svar på marknadens växande efterfrågan förväntas produktionskapaciteten för ArcelorMittals anläggning i franska Fos-sur-Mer öka från 4,6 till 5,3 miljoner ton stål per år. Ett av de viktigaste projekten för att nå detta mål var renoveringen av smältugn nr 1. Arbetet med den enorma produktionsenheten innebar behov av ny mätteknik och nya mätinstrument och ett standardiserat PROFIBUS-nätverk sattes in för att ersätta en stor del av de analoga signalerna.

Två servicemedarbetare från Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Renoveringsprojektet i siffror (alla områden)

 • 450 000 timmars förberedelser, 550 000 timmars arbete på plats och 1 miljon arbetstimmar

 • 95 dagars driftstopp

 • Omkring 100 företag

 • 800 personer som arbetade heltid

Philippe Divol – projektledare på ArcelorMittal

”Att renoveringen av masugnen gick så bra berodde till stor del på den produktiva planeringsfasen. Efter det var det bara att hitta de bästa företagen för varje område och få med dem på banan.”

Philippe Divol, projektledare
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani – instrumenteringstekniker på ArcelorMittal

”Endress+Hauser kunde svara på alla våra frågor om den nya konfigurationen av instrument i fältbussen.”

Alphonse Fabiani, instrumenteringstekniker
ArcelorMittal
Luc Reibel – projektledare på Endress+Hauser

”För att minska längden på ingreppen och i förlängningen riskexponeringen förbereddes och förinställdes alla mätinstrument i våra verkstäder.”

Luc Reibel, projektledare
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani – instrumenteringstekniker på ArcelorMittal

”Inställningar och diagnostik kommer att kunna utföras på distans. Tanken är att ha en förebyggande – snarare än responsbaserad – underhållsstrategi.”

Alphonse Fabiani, instrumenteringstekniker
ArcelorMittal
Philippe Divol – projektledare på ArcelorMittal

”Vi behövde lösningar, inte människor som skjuter över ansvaret på andra när misstag begås.”

Philippe Divol, projektledare
ArcelorMittal

Endress+Hauser tog ansvar för att instrumenteringsdelen av projektet skulle skötas effektivt.

Den gigantiska ugnen är över 80 meter hög och har en kapacitet på 3 000 m3. Temperaturen inuti den 11 meter i diameter stora smältdegeln är +2 000 °C. Att styra den här typen av process digitalt innebär enorma påfrestningar på automationssystem och instrumentering. Endress+Hauser var involverade i det enorma projektet från planeringsstadiet fram till driftsättning.

En lösning på kundens problem

ArcelorMittal och Endress+Hauser, samarbetspartners sedan länge, gjorde gemensam sak. Utbudet av mätinstrument uppfyllde alla aspekter av kravspecifikationen, men ArcelorMittal kunde också dra nytta av Endress+Hausers professionella kompetens och rådgivning: medarbetare med lång erfarenhet av processautomation och projekthantering.

Gemensamt ansvar för resultatet

För att uppfylla kvalitets-, säkerhets- och effektivitetskraven för driftsättning av instrumenten och det digitala nätverket, bestämde sig Endress+Hauser för att gå in i ett joint venture-projekt med två andra
välkända företag, SNEF och Cegelec. Syftet med det var att tänka igenom, leverera, installera och driftsätta hela instrumentationen inom givna tidsramar.

Samarbete och ömsesidigt utbyte av såväl teknisk kunskap som branschkännedom utgjorde kärnan i projektet.

André Amar, som varit kundansvarig för ArcelorMittal på Endress+Hauser i över 26 år, såg till att alla förändringar, även de som kunden bad om dem med kort varsel, implementerades snabbt.

Support att lita på

Endress+Hausers specialiserade tekniker driftsatte 1 100 givare direkt på masugnen och övervakade och handledde övriga 700 mätpunkter såsom gasrening och slaggbehandling, alla sammankopplade via det digitala nätverket. Mer än 400 givare på masugnen är sammankopplade via PROFIBUS.

Instrumenten åtföljs av långsiktiga serviceavtal. För operatörerna har anläggningen blivit enklare att sköta tack vare optimerade programvaror såsom FieldCare och W@M – Life Cycle Management.

Maximal effektivitet av produktionsutrustningen

Masugnens eldfasta infodring har en beräknad livslängd på 20 år och under de kommande 20 åren kommer den här giganten att arbeta med full kapacitet. Alphonse Fabiani hoppas i framtiden kunna dra nytta av alla nya möjligheter som följer med att enheterna är sammankopplade via fältbussen.

Många människor, ett team, en gigant

Projektet är ett bra exempel på vad man kan åstadkomma med teamwork och kompetens – efter bara 95 dagars driftstopp hade masugn nummer 1 fått ett helt nytt liv.

Efter framgången med det första projektet har nu Endress+Hauser inlett ett nytt samarbete med ArcelorMittal för att renovera masugn nummer 2 på anläggningen i Fos-sur-Mer.

Endress+Hausers tjänster

 • Endress+Hauser som huvudsaklig instrumentleverantör (Main Instrument Vendor)

 • Projektledning

 • Implementering av plattformstester (utformning av fältnätverk, PROFIBUS compliance-rapporter)

 • Utformning och tillhandahållande av mätinstrument (flöde, tryck, temperatur); närmre 1 800 instrument installerade och driftsatta, och över 60 km lagd kabel

 • Fältbussintegration

 • Verifiering fältnätverk

 • Driftsättning

 • Utbildning

 • Konsignationslager