Högeffektiva reningsveket Mariagerfjord nu i drift

Efter flera års hårt arbete invigdes det danska reningsverket Mariagerfjord officiellt klockan 11.00 den 11/11, 2013.

Efter flera års hårt arbete invigdes det danska reningsverket Mariagerfjord officiellt klockan 11.00 den 11/11, 2013. Anläggningens design liksom valet av instrumentering vittnar om ett effektivt, stabilt och toppmodernt reningsverk.

Högeffektiva Mariagerfjord är nu i drift ©Endress+Hauser

Framtidssäkrad

  • Efter flera års hårt arbete har Mariagerfjord kommun nu en effektiv anläggning som är "framtids-säkrad” med det allra senaste inom kommunikation, men också i form av automatiska mätningar som mer än väl lever upp till de krav som ställs i dagsläget.

  • Det finns också ett fokus på framtidens resursutmaningar i form av återvinning av fosfor och effektiv produktion av biogas.

  • Allt kommer kunderna/brukarna till gagn eftersom eventuellt överskott går tillbaka till kunderna eller på sikt används till ytterligare förbättringar av anläggningen.

Högeffektiva Mariagerfjord nu i drift

Högeffektiva reningsverket Mariagerfjord nu i drift

Till gagn för alla

2007 tog Mariagerfjord kommun beslutet att ersätta sina elva mindre reningsverk med ett stort verk. Man ville kunna leda ut allt det renade avloppsvattnet direkt i Kattegatt och samtidigt göra anläggningen mindre sårbar för förändringar i belstaningen och mer kostnadseffektiv - till gagn för både kommunens invånare och för miljön i Mariager Fjord.

Enbart det allra bästa inom instrumentering

Designen av den nya byggnaden liksom valet av instrumentering vittnar om fokus på stabilitet och kvalitet. Med hjälp av den allra senaste teknologin kan styrningen av alla processer kontrolleras i varje enskilt led. På in- och utlopp samt genom hela processen finns stabila och beprövade instrument, som säkerställer att personalen kan övervaka och justera processen.

Genom att använda Ethernetkommunikation på de flesta av instrumenten, har man full kontroll på anläggningen dygnet runt - även hemifrån på sin iPad om man så önskar.
Oavsett var personalen befinner sig, kan de få ett SMS med felmeddelanden och därmed snabbt reagera och felsöka dem.

En framtidssäkrad process

För att garantera en säker process har man har placerat ett flertal nivåmätare inne i tankarna och vid toppbelastning är det möjligt att ta buffertankarna i bruk. Dessutom har man placerat tryckmätare och flödesmätare vid alla pumpar för att säkra en stabil process.

I process- och sedimenteringsbassängen finns flera online analysinstrument för mätning av både nitrat, ammonium, pH och inte minst fosfat.

Reducerad tid för underhåll

För tillfället mäts fosfatkoncentrationen online i processen, men så småningom ska Mariagerfjord kunna utföra mätningen i utloppet med en noggrannhet som uppfyller gällande krav på området. Alla installerade analyssensorer använder Memosens-teknologin där all kalibreringsdata lagras i varje enskild givare och inte i transmittern. Fördelen är att du kan omkalibrera givarna under goda laboratorieförhållanden istället för ute i fält. Förkalibrerade givare kan lagerhållas och således snabbt ersätta de befintliga i processen. Tiden för underhåll reduceras därmed markant.

Kostnadseffektivitet i fokus

I rötkammaren produceras biogas som används till produktion av både el och värme. Elektriciteten kan säljas till elnätet medan värmen tas tillvara på reningsverket. För att optimera processen använder Mariagerfjord den nya biogas-flödesmätaren, Prosonic Flow B 200, som är den enda mätaren i världen som kan mäta flöde och metankoncentration på samma gång. De nya biogasmätarna väntar dock fortfarande på att det ska ha samlats tillräckligt med slam så att denna process kan startas upp.