Processautomation värd sin vikt i guld

Memosens pH-sensorer förbättrar processerna hos Agnico Eagle

Agnico Eagles guldgruva i Kittilä i norra Finland är Europas största primära guldproducent. Agnico Eagle var inte nöjda med sina dåvarande pH-mätningar. De var inexakta och kalibreringen av instrumenten tog mycket tid och resurser i anspråk. Med Endress+Hausers Memosens-teknologi kan de numera lita på sina pH-mätningar och de har minskat tiden för kalibreringar och reparationer i fält med upp till 90 %.

Kittilä-gruvan i norra Finland ©Endress+Hauser

Kittilä-gruvan i norra Finland.

Resultatet

  • Tiden som läggs på kalibreringar och reparationer i fält kunde minskas från ca 2 200 till 240 arbetstimmar på år.

  • Den frigjorda tiden och arbetskraften kan nu användas för mer produktiva uppgifter.

  • Genom att använda Memosens- och Liquiline-instrument behöver underhållsarbeten inte längre utföras under svåra förhållanden på fältet, vilket innebär att arbetssäkerheten förbättrats.

  • Genom att använda samma mätteknik för manuella mätningar och inline-mätningar fick man fullständig dataenhetlighet och därmed pålitligare mätresultat.

  • Förbrukningen av den dyra kemikalien natriummetabisulfit har minskat med upp till 50 %.

Reijo Mämmioja

Med Endress+Hausers Memosens-teknologi har tidsåtgången för underhållsarbeten för kalibrering av pH-kretsarna minskat drastiskt: vi kunde minska den nödvändiga tidsåtgången från 2 200 till 240 timmar per år.

Reijo Mämmioja, Instrumenteringsansvarig
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Med Memosens kan vi köra processen inom tajtare gränser och på så sätt också mer noggrannt och tillförlitligt.

Jussi Roukanen, Metallurg
Agnico Eagle

Utmaningar

Den viktigaste kemikalien vid separationen är cyanid, som på grund av sin giftiga natur ställer höga krav på tillförlitliga och noggranna pH-mätningar. Inexakta eller felaktiga mätdata kan resultera i riskfyllda situationer.

Agnico Eagle var inte nöjda med funktion och tillförlitlighet hos sina dåvarande instrument. Felaktigheter i pH-mätningar resulterade i minskad säkerhet och lägre processeffektivitet.

Dessutom tog kalibrering av instrument avsevärt mycket tid och resurser i anspråk. Företaget ville förbättra processtyrningen avsevärt med hjälp av mätteknik. Samtidigt ville de förbättra underhållet av mätinstrumenten.

Vår lösning

  • Liquiline -analysplattformen med Memosens används som lösning på utmaningarna med pH-mätningar. Memosens-sensorerna utför pålitliga mätningar även under extrema förhållanden och i krävande applikationer. Den kontaktlösa digitala signalen mellan sensorn och transmittern är mycket pålitlig och kan inte störas av yttre faktorer som t.ex. fukt. Dessutom underlättar enheten förebyggande underhåll.

  • Korrekt kalibrering är grunden för tillförlitliga mätningar och analyser. Tack vare Memosens-teknologi är kalibrering enklare än någonsin, och den behöver inte längre utföras under svåra och farliga förhållanden på fältet.

  • Genom att använda en portabel handenhet Liquiline To Go säkerställer man att mätdata håller jämn kvalitet: Nu kan du använda samma sensorteknologi i en portabel handenhet som används i en online-mätning i processen.

  • Programvaran Memobase Plus för kalibreringsdiagnostik och laboratoriemätning kompletterar Memosens-Liquiline-plattformen perfekt. Det möjliggör en förbindelse mellan datorn och Memosens-sensorn via USB-porten, vilket ger dig så gott som omedelbar tillgång till status och diagnostik.

  • Instrumentens automatiska rengöringsfunktion ger mätbara förbättringar både vad gäller effektivitet och nöjd personal.