Elektroniskt dp förbättrar säkerheten, installationen och underhållet

Ny teknologi löser problem åt Lucite International

När ingenjörerna på Lucite Internationals Cassel-anläggning i Billingham ville hitta ett bättre sätt att mäta nivån i separatorn valde de Endress+Hausers elektroniska differenstrycksystem Deltabar FMD72. Varför? Elektroniskt differenstryck är 10 gånger mer tillförlitligt och har upp till 10 gånger snabbare svarstid är traditionella kapillärsystem eftersom det är oberoende av förändringar i omgivningen.

Fördelarna

  • Ökad tillförlitlighet

  • Enkel installation tack vare modulkonstruktion

  • Inget behov av omstart eller omkalibrering

  • Kostnadseffektivt

  • Snabbare svarstid

Tony Kydonakis på Lucite International

Jag valde elektroniskt dp för dess mätnoggrannhet och tillförlitlighet, liksom för fördelarna med enkel installation och enkelt underhåll.

Tony Kydonakis, I/E Asset Engineer
Lucite International

Utmaningen

Separatorkärlet håller kemisk Bisfenol A (BPA) under vakuum och vid hög temperatur för att separera bort de flyktiga organiska materialen och återanvända dem, vilket förbättrar både utbytet och anläggningens effektivitet. Det är viktigt att BPA inte kommer in i efterföljande led eftersom dess viskositet och höga svavelsyrehalt medför risk för korrosion.

Det tidigare nivåövervakningssystemet i kärlet var ett larm som löstes ut vid hög nivå och som förhindrade överfyllnad, men som inte förvarnade om andra problem. Den självklara lösningen var att installera en differenstryckgivare – montera givare i toppen och i botten av kärlet istället för de befintliga inspektionsglasen – för att kunna övervaka nivån mer noggrant. Men det fanns frågetecken kring noggrannhet och svarstid hos en lösning med oljefyllda kapillärer.

Installation av ett traditionellt instrument skulle också har varit svårt, eftersom det hade krävt matning av kapillärerna genom anläggningens golv för att transmittrarna på så sätt skulle kunna monteras högst upp och längst ner på kärlet med hjälp av befintliga tappställen. Det skulle leda till svårigheter om det uppstår problem med skyddsmembranet eftersom processen måste stoppas under hela reparationstiden, vilket i sin tur skulle medföra betydande effektivitetsförluster.

Lösningen

Till skillnad från andra elektroniska differenstrycksystem består Deltabar FMD72 endast av en transmitter med två givarmoduler. Båda givarna kan användas som hög- eller lågtrycksgivare. På grund av BPA:ns surhetsgrad i kärlet, levererades enheten med tantalskyddsmembran för att undvika korrosion. Lucite valde också en HART-delare, som delar HART-signalen till två och gör det möjlighet att mäta ångtrycket högst upp i kärlet som en extra parameter.