Norrköping Vatten satsar på säker teknik

Slottskogens reningsverk mäter, kalibrerar och dokumenterar med programvaran Memobase Plus.

Norrköping Vatten har 10 reningsverk runt om i kommunen. För att hålla en jämn vattenkvalitet på dessa mäts pH-värdet kontinuerligt. ”Idag har vi Endress+Hauser’s pH-mätare Liquiline med Memosensteknologi på fem av våra reningsverk och i dagarna installeras det i ytterligare ett. Vi är mycket nöjda och det kommer framöver att införas på samtliga reningsverk”, säger Jonas Ekström, styr & reglertekniker på Norrköping Vatten.

Snart införs Memosensteknologin och Liquiline-plattformen på samtliga Norrköpings reningsverk.

Varför Norrköping Vatten valde Liquiline och Memosensteknologin:

  • pH-mätare kan kalibreras inne på labbet och det går enkelt och snabbt för driftteknikerna att åka ut och byta elektrod. Det blir säkrare och med jämnare kvalitet.

  • Överföringen bygger på digital teknik och induktiv överföringssignal som inte alls är känslig

  • Det är ett öppet system som gör att man kan blanda givare och transmittrar från olika leverantörer. Liquiline plattformen kan också enkelt byggas ut och uppgraderas, vilket gör systemet mycket flexibelt

  • Med Memobase Plus, programvaran till systemet dokumenteras hela livscykeln för givarna och alla mätningar samlas i en databas.v Ett enkelt sätt att få spårbarhet.

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Endress+Hauser", säger Jonas Ekström, styr & reglertekniker på Norrköping Vatten.

Labbpersonalen vid Norrköping Vatten mäter, kalibrerar och dokumenterar kalibreringarna med Memobase Plus. Med hjälp av programvaran dokumenteras hela livscykeln för givarna och alla mätningar samlas i en databas.

Styr & reglertekniker Jonas Ekström
Norrköping Vatten

Niklas Forsell, labbtekniker vid Slottskogens reningsverk mäter, kalibrerar och dokumenterar med programvaran Memobase Plus. Full spårbarhet med all dokumentation samlad på ett ställe.

Enklare och säkrare provtagning

Memosens förenklar handhavandet av vätskeanalys och provtagning. ”Det är ett öppet system som gör att man kan blanda givare och transmittrar från olika leverantörer. Liquiline plattformen kan också enkelt byggas ut och uppgraderas, vilket gör systemet mycket flexibelt”, säger Tommy Eierholen, säljingenjör på Endress+Hauser.

Digital teknik och induktiv överföringssignal

Vid varje reningsverk sitter en transmitter Liquiline M CM44x.
”I vårt gamla system hade vi problem med att kablar och kontakter kunde ärga. Med Memosens är det digital teknik och induktiv överföringssignal, som inte alls är känslig. Det kan inte bli fel värde, utan antingen fungerar det eller så fungerar det inte. Att vi kan lita på de värden vi nu får tycker jag är den största fördelen med Memosens”, säger Jonas Ekström.

Med det system man använde tidigare kalibrerades pH-mätarna ute på plats. Med Memosens kalibreras elektroderna i förväg och teknikerna kan snabbt och enkelt byta pHelektroder ute på reningsverken.
”Det här blir säkrare och med jämnare kvalitet varje gång som arbetet ska utföras. Samtidigt är det också mer bekvämt att kunna kalibrera inne på labbet. Det här förenklar definitivt vårt arbete”, säger Jonas Ekström.

Allt dokumenteras

Labbpersonalen vid Norrköping Vatten mäter, kalibrerar och dokumenterar kalibreringarna med Memobase Plus, programvaran till systemet. Givarnas livscykel och alla mätningar dokumenteras och samlas i en databas.
”Det är bra att vi på ett enkelt sätt får spårbarhet så att vi kan ha koll på vad som gjorts och när. Memobase Plus och Liquiline plattformen är mycket flexibla och vi kan växa med systemet vartefter våra behov ökar”, säger Ekström och fortsätter; ”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Endress+Hauser. Deras system uppfyller alla våra krav och dessutom ger de oss den support vi behöver”