Enter at least 2 characters to start the search.

Lyckeby Starch har full kontroll på flödet med Heartbeat Technology™

Gör det enkelt att följa de allmänna kraven för redovisning och debitering av vatten

De allmänna kraven för redovisning och debitering av vatten innebär att flödesmätarna kontrolleras regelbundet av en oberoende part och en testrapport tillhandahålls. Tidigare krävdes demontering av flödesmätaren från rörledningen för att utföra kontrollen, en utmaning i form av logistik, tid och arbete. Lyckeby Starch fann en bättre lösning där alla nödvändiga funktioner finns inbyggda i systemet; flödesmätaren Promag 400 med Heartbeat Technology™.

Lyckeby Starch AB är mycket nöjda med sin nya mätare och investerar i ytterligare åtta flödesmätare med Heartbeat-teknik ©Endress+Hauser
Promag 400 med Heartbeat Technology™
gör det enkelt att följa de allmänna kraven
för redovisning & debitering av vatten.

Heartbeat Technology™ ger full kontroll hela tiden

  • Spar tid och arbete - krävs ingen demontering från rörledningen, stör inte produktionen

  • Full kontroll hela tiden - kontinuerlig övervakning v flödesmätarens status och tillförlitlighet

  • Enkelt att följa de allmänna kraven för redovisning & debitering av vatten

  • Underlättar förebyggande underhåll - tack vare kontinuerlig information om flödesmätarens tillstånd

  • Säkerställer kvaliteten på mätningen

Lars-Åke Åkerlund, El & Automationschef på
Lyckeby Starch AB.

"Med de nya flödesmätarna har vi full kontroll hela tiden. Vi kan smidigt redovisa hur mycket vi pumpar till kommunen och vi har dokument på att mätarna fungerar."

El & Automationschef Lars-Åke Åkerlund
Lyckeby Starch AB

Krav på kontroll och spårbarhet

Enligt säkerhets- och kvalitetskraven för redovisning och debitering av vatten måste flödesmätarna kontrolleras regelbundet. Verifikationen ska utföras av en kvalificerad oberoende part med en accepterad inspektionsmetod baserad på kvalitetsregler (ISO9001), och en testrapport måste tillhandahållas.

”Vi har krav på oss från kommunen att redovisa hur mycket och vad vi pumpar”, säger Lars-Åke Åkerlund, El & Automationschef på Lyckeby Starch AB.

Vid anläggningen i Kristianstad investerade man nyligen i två nya flödesmätare; Proline Promag 400 med Heartbeat Technology™, från Endress+Hauser.

”De två nya flödesmätarna med Heartbeat Technology™ är monterade på vårt avlopp. Den ena mäter vad vi pumpar från fabriken till en bassäng före pumpning till kommun och den andra hur mycket vi pumpar till kommunen”, förklarar Lars-Åke Åkerlund.

Kontinuerlig övervakning

”Heartbeat Technology™ är en ny funktion som hjälper till att hålla koll på flödesmätarna. Den består av tre olika delar; Heartbeat Diagnostics, Heartbeat Monitoring och Heartbeat Verification”, berättar Carl Theander, försäljningsingenjör på Endress+Hauser.

Heartbeat Diagnostics ger en kontinuerlig övervakning och integration med överordnade system samt garanterar att information om flödesmätarens tillstånd alltid finns tillgänglig.

Heartbeat Monitoring bygger på den löpande egenkontroll som flödesmätaren utför och som innebär att man tidigt kan identifiera förändringar och därmed utföra ett proaktivt undehållsarbete.

Heartbeat Verification är en integrerad egenkontrollsfunktion i flödesmätaren. Under verifieringen kontrollerar systemet om mätaren uppfyller sin specifikation. Kontrollen kan dokumenteras i en verifieringsrapport.

Spar arbete

”Med de nya flödesmätarna spar vi mycket arbete. Tidigare har vi behövt montera ned flödesmätarna en gång per år för att kontrollera dem och få dem verifierade. För att inte störa produktionen fick vi göra detta under sommaruppehållet på fabriken. Med de nya flödesmätarna har vi full kontroll hela tiden. Vi kan smidigt redovisa hur mycket vi pumpar till kommunen och vi har dokumentation på att mätarna fungerar. Då vi även kan få information om flödesmätarnas tillstånd underlättar systemet vårt arbete med förebyggande underhåll, berättar Lars-Åke Åkerlund.

Det här är en mycket bra funktionalitet som underlättar vårt arbete och säkerställer kvaliteten på mätningen, därför har vi nu investerat i ytterligare åtta flödesmätare med Heartbeat Technology™ till en annan av våra anläggningar”, fortsätter han.

Flödesmätaren Proline Promag 400 med Heartbeat Technology™ är testad och godkänd av tyska testinstitutet TÜV. Att ha en inbyggd verifieringsfunktion som är godkänd av tredje part är unikt för Endress+Hauser.

”Det blir allt större efterfrågan på flödesmätare med Heartbeat Technology ™, framför allt från industrier men även avloppsreningsverk där man har stora flöden och kontroll är nödvändig. Heartbeat Technology™ förenklar arbetet och sparar tid samtidigt som du hela tiden har kontroll över din anläggning och flödesmätarnas status och tillförlitlighet”, avslutar Carl Theander.

Om Lyckeby Starch

Lyckeby Starch utvecklar, producerar och marknadsför bland annat stärkelseprodukter, potatisfiber och potatisprotein. Företaget har cirka 140 anställda i Kristianstad, Bäckaskog, Mjällby och Jämjö.