Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Kalibreringssystem leder till stora besparingar

Chobani® sänker kostnaderna och får färre driftstopp med leverantör av kompletta kalibreringslösningar

Chobani sökte efter ett system för kalibrering som kunde förbättra kvaliteten på deras processer till högsta tänkbara standard, i enlighet med interna och externa kvalitetsstandarder såsom SQF (Safe Quality Foods). Chobanis önskemål var att kunna hantera och utföra kalibreringar internt. Utöver kvalitetsförbättringar så skulle lösningen öka den totala effektiviteten och vara skalbar till andra produktionsorter.

 • Sänkta underhållskostnader, minskat antal driftstopp och högre kvalitet med leverantör av kalibreringslösningar Chobani

Resultatet

 • Ökad produktivitet, effektivitet och enhetlighet tack vare en förbättrad förebyggande kalibreringsplan som stödjer revisionsarbetet

 • Färre driftstopp – Med en högre konfidensnivå kan teknikerna på Chobani effektivt hantera kritiska objekt i produktlinjerna under (o)planerade avbrott, vilket resulterar i ett minskat antal driftstopp med besparingar på minst 7 500 USD per incident

 • Minskade produktförluster och förbättrad kvalitet – Kalibreringarna identifierade avvikelser i kritiska mätpunkter som orsakade förluster i ”produktionsavkastningen”

 • Efter flytten till New York från sitt hemland Turkiet, insåg Hamdi Ulukaya, Chobani's grundare och VD, att i Amerika var yoghurt varken lika gott eller tillgängligt som det var där hemma.
  Han ansåg att amerikanerna förtjänade bättre alternativ, så han satte igång att göra god, näringsrik, naturlig och lättillänglig grekisk youghurt här i USA. "Bättre mat för fler människor"
  Det är ett enkelt mantra men det är ändå det som driver Chobani framåt varje dag.

 • Jose Trelles
Underhållschef
Chobani LLC
  "Från början till slut tillhandahöll Endress+Hauser alla nödvändiga verktyg för att lyckas – kvalitet, genomförande, material, utbildning, kunskap instrumentering, kalibrering med mera."

  Jose Trelles

  Chobani LLC

Utmaningen

USA:s ledande tillverkare av grekisk yoghurt, Chobani, behövde en kunnig partner inom kalibreringssystem och processer som kunde utföra kalibreringar tillsammans med deras erfarna kalibreringstekniker (i enlighet med SOPar som säkerställer repeterbarhet och konsekvent kvalitet), samt utbilda tekniker på plats.

Framtagna kalibreringscertifikat måste vara spårbara till NIST och förvaltas på ett sådant sätt att information effektivt kan hämtas och analyseras vid förfrågan från Quality Management eller revisorn.

Instrumentdata med kalibreringscertifikat lagrades i W@M Portalen, en informationsplattform. Det framtida kalibreringssystemet kommer att samverka med systemet för dokumentationshantering. Det gör att det befintliga arbetsordersystemet blir papperslöst, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och färre fel. Chobani försågs med SOP:ar (standard operating procedures) för enhetlighet och repeterbarhet i kalibreringsarbetet. Chobanis tekniker utbildades på plats för att säkerställa underhållet av kalibreringsarbetet och installerad basdata.

Vår lösning

Det var viktigt att förstå alla mätinstrument som fanns i anläggningen. För att spara på projektkostnaderna utfördes kalibreringar på samtliga enheter för att skapa en baseline. Viktiga instrumentdata samlades in tillsammans med specifik kalibreringsdata såsom kritikalitet och MPE-rekommendationer. Insamlad data överlämnades elektroniskt till Chobani och kommer att användas till framtida kalibreringssystem.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Liknande produkter och tjänster

Lösningar

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng