Enter at least 2 characters to start the search.

Effektiva kalibreringstjänster under sommaruppehållet

Förbättra den interna kapaciteten och säkerställ god tillverkningssed (i enlighet med GPM).

Som leverantör till läkemedelsindustrin måste glasspecialisten Schott följa strikta regelverk. För att garantera kvaliteten på sina produkter tar företaget hjälp utifrån för att kalibrera all mätteknik on-site.

Övervakning av atmosfären och kvaliteten på ultrarent vatten i ett renrum kräver noggrann mätning courtesy Schott

Resultatet

  • Snäva deadlines är inga problem.

  • Underhållspersonalen arbetar lugnt mot deadlines.

  • Underhållschefen kan utnyttja resurserna bättre under sommaruppehållet.

  • Endress+Hausers tekniker bidrar till förbättrade processer.

Andreas Maissen, maintenance manager

Kalibreringsavtalet har gjort det möjligt för oss att förbättra den interna kapaciteten och att utnytta våra resurser bättre.

Andreas Maissen, Underhållschef
Schott Pharmaceutical Systems, St. Gallen, Schweiz

Ett tight inspektionsprogram

Schotts främsta mål är att leverera enligt de kvalitetsåtaganden som gjorts gentemot kunden. Detta uppnås genom regelbunden kalibrering av kritiska mätpunkter. Med system som stängs ner i ungefär två veckor under sommaren, måste underhållschefen planera in alla schemalagda och förutsebara inspektioner i ett tight program.

Håll deadlines med extern kalibreringshjälp

Schott har förlitat sig på vår hjälp med att utföra dessa kalibreringar under åtta år nu. I dag omfattar kalibreringsavtalet 450 mätpunkter för temperatur, konduktivitet, pH-värde och tryck. Dessutom använder Schott W@M-portalen. En webbbaserad applikation som ger tillgång till all viktig information som gäller just dina enheter; manualer, certifikat och inspektionsrapporter finns tillgängliga bara är ett klick bort.

Väl förtrogna med företagets verksamhet

Vanligtvis arbetar fem experter från Endress+Hauser med uppdraget under sommarens driftuppehåll. De har inte bara rätt teknisk kunskap för sina uppgifter utan också rätt utbildning för att jobba i en produktionslinje för läkemedelstillverkning.

Engagemang och flexibilitet

Schotts underhållspersonal har bara goda saker att säga om det engagemang och den flexibilitet som Endress+Hausers servicetekniker visar.

"De arbetar helt självständigt" säger Andreas Maissen. "Om det är ett problem någonstans kontaktar de oss direkt för att hitta en lösning".

För det mesta behöver teamet på Schott dock bara godkänna och skriva under kalibreringsrapporterna.

Mycket mer än bara kalibrering

Förtroende är hörnstenen i våra servicekontrakt, likt det vi har med Schott. Thomas Gelencsér, serviceexpert på Endress+Hauser, poängterar:

"Kunden kan lita på att vi bidrar med omfattande expertkunskap både inom kalibrering och instrumentering". Det händer ofta att Endress+Hausers tekniker indentifierar sätt att optimera processerna. Till exempel hjälpte vi Schott att byta till temperaturgivare som kan förkalibreras.