Gör rent hus på Emmi

Effektiv avloppsvattenrening med Oxymax COS61D i en sekvensstyrd batchreaktor (SBR) i ett mejeri

Tack vare optimal styrning av luftningssystemet i SBR:en (sekvensstyrd batchreaktor) gör mjölkprocessorn Emmi energibesparingar på 40–50 % i samband med avloppsvattnets första steg i reningsprocessen.

Hållbar avloppsvattenrening på Emmis mjölkprocessanläggning i Dagmersellen, Schweiz ©Endress+Hauser

Hållbar avloppsvattenrening på Emmis mjölkprocessanläggning i Dagmersellen, Schweiz

Fördelarna i korthet

  • Energibesparingar på 40–50 % i avloppsvattenreningsprocessen tack vare mer exakt reglering av syrepumparna

  • Kostnadsbesparingar genom hela processen

  • Emmis hållbarhetskoncept backas upp av långa serviceintervall och systemens höga grad av stabilitet

  • Samtidig övervakning av flera mätpunkter och parametrar med hjälp av flerkanalstransmittrar

  • Det energirika slammet kan sedemera användas i produktionen av biogas

Rolf Reichlin

Oxymax kräver lite underhåll och är robust och tillförlitlig – en sensor i toppklass.

Rolf Reichlin, Operatör
Industriell anläggning för avloppsvattenrening, Emmi Dagmersellen, Schweiz

Utmaningar

Företaget vill minimera produktionens påverkan på miljön. Målen är därför:

  • Hållbar avloppsvattenrening med en reducering på över 95 % av det kemiska syrebehovet (COD)

  • tillsammans med betydande energibesparingar.

Detta innebar en minskning av den höga COD-belastningen på 5 000 mg/l till cirka 300 mg/l i ICR:en (Internal Circulation Reactor) placerad uppströms, och därefter en reducering av den till cirka 15 mg/l i SBR:en.

Vår lösning

På Emmi garanterar systemen från Endress+Hauser en effektiv reningsprocess i SBR:en:

  • Den digitala och optiska Oxymax COS61D-sensorn säkerställer snabb och fortlöpande mätning av avloppsvattnets syrenivåer.

  • Flerkanalstransmittern Liquiline CM44 överför värdena till kontrollrummet.

Resultatet blir att rengöringsprocessen stöds på ett tillförlitligt sätt och att den kostnadsintensiva syretillförseln begränsas. Parallell pH-övervakning med hjälp av Orbisint CPS11D-sensorer förhindrar jäsning.