Standardisering underlättar anläggningsengineering

Effektiv stöd åt Biopharmax, anläggningsbyggare inom läkemedelsindustrin, vid totalentreprenad

Biopharmax byggde en anläggning i Kina för framställning av insulin. Endress+Hauser bidrog med kunskap och kompetens om biotekniska applikationer, instrumentering samt med dokumentation i enlighet med USFDA:s riktlinjer för god tillverkningssed (cGMP).

Anläggning för framställning av insulin courtesy Biopharmax

Resultat

  • Endress+Hausers support gjorde det möjligt för Biopharmax att bygga en världsledande anläggning som överträffade alla förväntningar

  • Den höga nivån på dokumentation och certifikat säkerställer efterlevnad av gällande regelverk.

  • Standardiseringen av instrumenteringen minimerar installationsarbetet och förenklar driftsättningen, utbildningen av personalen samt hanteringen av reservdelar.

Sarel Chen Tov, vd Biopharmax, Israel

Vi förlitade oss på en högkvalificerad och tillgänglig projekttjänst för att säkerställa bästa möjliga instrument och kvalitet för varje enskild applikation

Sarel Chen Tov, vd
Biopharmax

Utmaningen

Kunden, ett lokalt företag i Kina, framställer insulin för den lokala marknaden. Målet med projektet var att bygga en övervakad, helautomatiserad anläggning. Tillförlitliga instrument har en avgörande betydelse för att målsättningen ska kunna uppnås och för att maximera anläggningens avkastning och tillgänglighet. Instrumenteringen skulle säkerställa bästa möjliga kontroll, hög noggrannhet samt så låga underhålls- och kalibreringskostnader som möjligt.

Vår lösning

Endress+Hauser tillhandahöll majoriteten av mätinstrumenten: Allt som allt mer än 350 enheter för att mäta: flöde, temperatur, tryck, konduktivitet, klor och nivå. Endress+Hausers projektgrupp var involverade i att välja bäst lämpade instrument för varje enskild applikation. Vi tillhandahöll också dokumentation i enlighet med god tillverkningssed (cGMP) samt valideringsstandarder från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och den amerikanska myndigheten för livsmedel och läkemedel (USFDA).

En internationell totalentreprenad

"Det var nödvändigt att överföra teknik mellan två länder som ligger långt ifrån varandra i världen. För att klara av denna utmaning krävdes ett väldigt nära samarbete mellan engineeringsteamet på Biopharmax och teknikleverantörerna som var tvungna att förstå alla nyanser i processen. Endress+Hausers kompetens var en otroligt stor hjälp i valet av den bäst lämpade utrustningen för processen och säkerställde bästa möjliga kontroll, hög noggrannhet samt så låga underhålls- och kalibreringskostnader som möjligt."

Förenkling tack vare standardisering

"Biopharmax behöver instrument från Endress+Hauser i de flesta av sina projekt — företagets höga anseende innebär att kunden känner sig trygg med att använda de här instrumenten, som är ytterst tillförlitliga och enkla att kalibrera. Standardiseringen av instrumenteringen minimerar installationsarbetet och förenklar driftsättningen, utbildningen av personalen samt hanteringen av reservdelar. Leverantörerna av utrustningen kunde enkelt uppfylla projektets krav gällande standardisering av instrumenteringen eftersom de redan använde instrument från Endress+Hauser."

Långt över förväntningarna

"Biopharmax hade som mål att bygga en förstklassig anläggning med helautomatiserade processer. Endress+Hauser var vårt första val. Deras tillförlitliga och noggranna utrustning passade våra krav perfekt. Projektet slutfördes med betydligt högre avkastning än väntat och en renhet på över 99 %. Jag vill också nämna att Endress+Hausers utmärkta support vid byggandet av en världsledande anläggning var långt över våra förväntningar."