Öka säkerheten med fosfateliminering

Automatisk dosering av flockningsmedel för fosfateliminering

Med automatisk dosering av flockningsmedel för fosfateliminering kan kunden hålla sig inom gränserna för fosfatutsläpp, dygnet runt, alla dagar hela året och spara stora summor pengar: med färre kemikalier och mindre slamproduktion som resultat.

Containerlösning för analysmätning med automatiskt doseringssystem. ©Endress+Hauser

Resultatet

 • Spara 26 000 €/år på flockningsmedel (PAC)

 • 2 % lägre slamproduktion

 • Trots en stor fosfattopp vid inloppet låg utsläppen under den officiella gränsen varje gång

Kundens utmaning

Inloppet till avloppsreningsverket kan variera på grund av den stora mängden industriavloppsvatten. Den manuella doseringen av flockningsmedel var inte tillräcklig för att kunna hålla fosfatkoncentrationen vid utloppet under den officiella utsläppsgränsen på totalt 1 mg/l fosfat. Kundens utmaning är att hålla sig inom de officiella utsläppsgränserna för fosfat och hantera kemikaliekostnaderna effektivt.

Vår lösning

Det bästa sättet att nå målen var att implementera ett automatiserat system för kemisk dosering baserat på fosfatmätning – vid inloppet och vid utloppet. Endress+Hausers automatiserade system var det enda system som kunde mäta vid båda punkterna:

 • Genom att använda fosfatkoncentrationen vid inloppet definierar algoritmen den ”stökiometriska” mängden flockningsmedel.

 • Genom att använda fosfatkoncentrationen vid utloppet ökar eller minskar en prediktiv regulator den tidigare mängden flockningsmedel enligt de börvärden som kunden själv kan definiera fritt för utloppet (i det här fallet 0,8 mg/l).

Fosfatutfällning ©Endress+Hauser

Lösningens komponenter:

 • Instrument: Fosfatanalysator med 2-kanalsutförande (CA71PH, CAT221 för utlopp, CAT221 för inlopp)

 • Hårdvara: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)

 • Programvara: Liquicontrol-P

 • Doseringspumpar

 • Skåp för utomhusinstallation av analysator, eldosa och pumpar

Fördelar

 • Att alltid hålla sig under den officiella utsläppsgränsen för fosfat

 • Optimera säkerheten för reningsverket

 • Hantera de kemiska kostnaderna effektivt

 • Reducera slamproduktionen