Hjärtat i instrumenteringen

Aktiv lödning av givarelement

Givarelementen utgör själva kärnan i våra tongivande instrument. Den patenterade monterings- och anslutningsproceduren (aktiv lödning) skapar en värdefull konkurrensfördel och ger kunderna en hög grad av säkerhet. Tekniken är inriktad på produktion av silikontryckgivare, kapacitiva keramiska tryckgivare samt kiselbaserade differenstryckgivare.

Kontakt