Hjärtat i instrumenteringen

Aktiv lödning av givarelement

Givarelementen utgör själva kärnan i våra tongivande instrument. Den patenterade monterings- och anslutningsproceduren (aktiv lödning) skapar en värdefull konkurrensfördel och ger kunderna en hög grad av säkerhet. Tekniken är inriktad på produktion av silikontryckgivare, kapacitiva keramiska tryckgivare samt kiselbaserade differenstryckgivare.

Lediga jobb

Kontakt