Enter at least 2 characters to start the search.

Framgångsrik produktion

Framgångsrik produktion för vår gemensama framgång: förstklassiga nivå- och tryckinstrument för världsmarknaden

Grunden för framgång: varje dag världen över producerar våra välutbildade och engagerade medarbetare mer än 1000 instrument för nivå- och tryckmätning. Dessa används för kontinuerlig mätning och nivåvakter eller tryckmätning inom nästan alla branscher och applikationer. Med över 16 produktlinjer kan vi erbjud över 1 miljon produktvarianter – med en leveranstid på mellan 2 och 5 dagar som standard.

Kontakt