Endress+Hauser Stahnsdorf

Kompetenscenter för kiselsensorer för tryckmätning

Anläggning för utveckling och produktion av kärnkomponenter för kiselsensorer för tryckmätning.

 • Verkställande direktör

  Dr. Andreas Mayr Location manager: Frank-Dieter Stolze

 • Grundades år

  2008

 • Antal anställda

  63

Nära våra kunder

 • Kompetenser inom forskning och utveckling: Från sensorelement till kompletta givarmoduler; FEA-simulering (Finite Element Analysis); produktkvalifikation, verifikation och validering; brett utbud av nätverksaktiviteter med externa forskningspartners

 • Processteknisk kompetens: kontinuerlig utveckling av tillverkningsprocesser, chipmontering och paketering, montering och testning av sensorer

 • State-of-the-art-utrustning och produktionsanläggning med utrymme för renrumsproduktion (1200 kvadratmeter)

 • Certifierad enligt standarderna ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001

 • Testutrustning och referenser som används för alla mätningar och tester under produktionsprocessen är spårbara enligt nationella eller internationella standarder (PTB, NIST, NIM osv.).

 • Produktion

Kontakt