Enter at least 2 characters to start the search.

Produktionen av analysatorer och provtagare: ergonomisk och flexibel

Noggrann planering och modern utrustning möjliggör produktion med hög precision

Produktionen av våra provtagare och Liquiline-analysatorer är optimerad inom alla områden. Konceptet utvecklades i en simultan engineeringprocess där F&U, Marknadsföring, Logistik, Industriell engineering och Produktion arbetade tillsammans. Alla tillverkningssteg och processer simulerades under planeringsfasen, för att göra arbetsstationerna så ergonomiska som möjligt.

Produktion med hög precision även för de största enheterna!

Vårt moderna produktionsområde är utrustat med ett system av motordrivna skenor där flexibla och rörliga verktygsvagnar kan förflyttas mellan de olika monteringsstationerna. Höjden på vagnarna kan justeras så att plockavståndet till delar och verktyg är så litet som möjligt. I produktionslinjen finns också kranar för tyngre last för att minska den fysiska belastningen för personalen, som istället kan koncentrera sig helt och hållet på precisionsarbetet.

Standardplattformar förenklar produktionen

Våra provtagare och analysatorer är en del av Liquiline-plattformen, vilket innebär att de använder exakt samma hårdvara och programvara som övriga Liquiline-enheter. Det ger både en effektivare tillverkning och en enklare drift – en win-win-situation!

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt