Enter at least 2 characters to start the search.

Ackrediterad tillverkning av pH-buffert

Tillförlitliga resultat som du kan lita på

Endress+Hauser har framgångsrikt genomgått Tysklands Ackrediteringsservice (DAkks) ackrediteringsprocess i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Vårt ackrediterade kalibreringslaboratorium för pH-buffertar uppfyller kundernas högt ställda krav och garanterar tillförlitlighet i dina pH-mätningar.

pH-buffertlösningar som uppfyller de högsta kraven

Noggrannheten för en pH-mätpunkt står och faller med att man uppnår rätt kalibrering med pH-buffertlösningar. Endress+Hauser producerar pH-buffertlösningar för de högsta kraven. Lösningarna specificeras med det faktiska värdet och ett maximalt mätfel på ±0,02 pH. Våra buffertar är spårbara till standardreferensmaterial hos NIST (USA) och PTB (Tyskland), och innehåller endast FDA-listade konserveringsmedel. För att påvisa den höga buffertkvalitet, deltar vi regelbundet i internationella round-robin test

Certifierade produktion pH-buffert

DAkkS har certifierat hela vår buffertproduktion och beviljat en kalibreringslicens till vårt egen pH-kalibreringslaboratorium i Waldheim, Tyskland (DAkkS ackrediteringsnummer: D-K-15193). Ackrediteringen bekräftar att de faktiska värdena och avvikelserna för de buffertlösningar som produceras är korrekt angivna Dessutom är vi får vertifiera för alla producerade pH-buffertar, med syftet att förenkla revionsspår och förbättra tillförlitligheten i standardrutiner (SOPar)

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt