Optimerad montering

Automatiserad kretskortsmontering

Varje år hanterar våra SMD-linjer över 60 miljoner komponenter som monteras på över 640 000 kretskort. På dessa linjer monteras SMD-komponenter på kretskorten sedan löds allt på en gång i kväve-omsmältningsugnen. Noggrann produktion för jämn kvalitet.

Kontakt