Mätnoggrannhet tack vare kalibrering

Internationellt ackrediterade kalibreringslaboratorier säkerställer produkter med högsta noggrannhet

För långsiktigt stabila och säkra processer.
I våra kalibreringslaboratorier som är internationellt ackrediterade av Dakks/Accredia/SANAS, kan kontakttemperaturgivare med olika temperaturområden kalibreras med en noggrannhet på 0,002 Kelvin enligt nationella standarder samt den internationella temperaturskalan ITS90.
Vad vi erbjuder dig: kalibreringsintyget kan beställas vid konfigurationen av instrumentet. Det lagras i W@M-portalen, vår Life Cycle Management, och finns tillgängligt i flera år framöver.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt