Temperaturmätningens kärna

Sensorelementen, som finns inbyggda i våra insatser, är själva kärnan i våra framtidsinriktade termometrar. Tekniken är inriktad på tillverkning av temperatursensorer av tunnfilm baserad på silikon, omgiven av keramiskt membran. Den automatiserade tillverkningsprocessen med datastyrd robotteknik skapar en värdefull konkurrensfördel och säkerställer hög säkerhetsnivå tack vare en genomgående hög kvalitet.

Wetzers produktionsanläggning i Nesselwang ©Endress+Hauser
Wetzers produktionsanläggning i Nesselwang ©Endress+Hauser
Wetzers produktionsanläggning i Nesselwang ©Endress+Hauser
Wetzers produktionsanläggning i Nesselwang ©Endress+Hauser
Wetzers produktionsanläggning i Nesselwang ©Endress+Hauser

Kontakt