Kvalitet är viktigt för oss

Kvalitetsstyrning är en del av vår kultur

Vi vill skapa betydande fördelar för våra kunder, därför är kvalitetsstyrning en del av vår företagskultur. Kvalitet är vår ledstjärna i allt vi gör. Det innebär bland annat att vi ser fel som en möjlighet att åstadkomma förbättringar och att komma närmare målsättningen om en nollfelsproduktion. Nöjda medarbetare, kontinuerlig fortbildning, principen om en lärande organisation samt Kaizen utgör grunden för detta.

Managementmanualer

Alla produktionsanläggningar som tillhör Endress+Hauser Flowtec AG har ett certifierat QM-system och är certifierade enligt ISO 9001. Managementmanualerna från Endress+Hauser Flowtec AG kan laddas ner här.

Lediga jobb

Kontakt

Ladda ner