Endress+Hauser Flowtec, innovationer inom produktionen

Experter inom flödesmätning producerar över 1 miljard möjliga varianter på instrumenten

Varje år lämnar uppskattningsvis 250 000 testade mätpunkter vårt företag, med en genomsnittlig leveranstid på 7 till 10 dagar. Vårt produktionsnätverk baseras på produktionsteknik av allra högsta klass och standardiserade, globalt nätverkande produktionsanläggningar. Vår uppdragsbaserade tillverkning säkerställer att varje mätare tillverkas exakt enligt kundens önskemål och behov. Vi arbetar i enlighet med principerna lean production, Kanban och Kaizen. Resultat: ledande på teknikområdet.

Pin-in-paste reflow

Pin-in-paste reflow är en ny process utvecklad på Endress+Hauser Flowtec för fullt automatiserad montering av stora komponenter på elektroniska kretskort. Med pin-in-paste reflow har ingenjörerna på Endress+Hauser utvecklat en process som eliminerar manuella monterings- och lödprocesser som kräver mycket arbetskraft, lätt kan bli defekta och ibland bristfälliga. Detta har ökat processtillförlitligheten och processkvaliteten avsevärt.

Kvalitet är viktigt för oss

Produktionsanläggning i Greenwood ©Endress+Hauser

Vår tillverkning av mätrör är uppbyggd enligt principerna lean production och Kaizen. Test- och mätpunkter så kallade "quality gates" har installerats för varje processteg, vilket gör det möjligt för oss att styra och övervaka produktionsprocesserna. I relevanta processteg görs även individuell mätning av de delar som utsätts för tryck och som kommer i kontakt med mediet, vilket gör det möjligt att skapa materialcertifikat från början till slut och garantera spårbarhet för alla processer och material som används.

Kärnan i elektromagnetiska flödesmätare

Lining av elektromagnetiska flödesmätare i Cernay ©Endress+Hauser

Varje år tillverkar vi över 100 000 elektromagnetiska flödesmätare från DN 2 till 2 400 mm. På vår anläggning i Cernay, Frankrike, har vi högkvalificerad kompetens inom apparatteknik och ett nära samarbete med våra nyckeleverantörer för mätrören. Dessa fungerar som referens för mätrörsproduktionen på de andra produktionsorterna. De metoder och processer som vi i Cernay har utvecklat för lining av mätrören används som standard i hela världen.

Toppmoderna kalibreringsanläggningar

Kalibreringsanläggning i Aurangabad ©Endress+Hauser

Långsiktig stabilitet och garanterad, spårbar noggrannhet är viktiga aspekter av flödesmätning. Därför utsätts våra flödesmätare för stränga kvalitetskontroller och är testade, kalibrerade och inställda på världens modernaste kalibreringsanläggningar. Vi kombinerar över 40 års erfarenhet av att utveckla och bygga kalibreringsanläggningar med hög noggrannhet och toppmodern kontroll- och mätteknik. Alla våra anläggningar är ackrediterade av Swiss Accreditation Service (SAS) i enlighet med ISO/IEC 17025.

PremiumCal – Världens bästa anläggningar för produktionskalibrering

PremiumCal kalibreringsanläggning i Greenwood ©Endress+Hauser

Vi erbjuder PremiumCal – världens bästa anläggningar för produktionskalibrering i Reinach (Schweiz) och Greenwood (USA). Med de här ackrediterade och fullt spårbara kalibreringsanläggningarna, kan massflödesmätarna Promass F/O/X Coriolis (DN 8 till 400) kalibreras till en maximal felmarginal på ±0,05 % med en tidigare ouppnådd mätosäkerhet som är bättre än ±0,015 %. Detta värde motsvarar volymen i ett champagneglas i förhållande till 1 000 liter vatten!

Proline – simply clever

Programmering av Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Konsekvent och enhetlig:
Proline är ett beprövat och enhetligt produktkoncept, utformat för att göra samma saker på samma sätt och därmed öka säkerheten och effektiviteten i driften.
Optimerade applikationslösningar:
Proline omfattar alla moderna tekniker för flödesmätning och optimerar på så sätt anläggningens drifttid.
Innovativ och beprövad:
Proline baseras på ett flexibelt och kontinuerligt uppdaterat teknologikoncept som garanterar att du alltid har den senaste tekniken.

Kontakt

Ladda ner