Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Säkerhet genom design

Vi arbetar med noggrann riskhantering i samband med design och tillverkning för att minska dina risker vid drift

Processinstrument installeras ofta i riskfyllda områden, utsätts för extrema processtryck och temperaturer och kommer i kontakt med alla möjliga typer av material. De måste vara utformade för att klara riskerna med sådana förhållanden under hela sin livscykel. Varje instrument från Endress+Hauser börjar med säkra design- och tillverkningsprocesser som bygger på generationer av tidigare kunskap och erfarenhet, vilket säkerställer högsta möjliga integritet.

Säkerhet i designfasen

 • Tillverkningen av alla våra instrument sker i våra egna anläggningar och baseras på gemensamma standarder. Det innebär lägre komplexitet och designrisker.

 • Vi sammanställer rätt material för att uppfylla dina specifika applikationskrav. Vår personal har stor erfarenhet av att välja ut material från kontrollerade och godkända leverantörer.

 • Designsimuleringar minskar riskerna i produktutvecklingens slutfas.

 • Genom stränga stresstester fastställer vi säkra driftområden.

Design med säkerhet som en naturlig del

 • Med hjälp av mekaniska enheter med förutsägbara fellägen går det att definiera hur processmaterial frigörs.

 • Inneslutningskonstruktioner säkerställer att det som finns i ett rör/kärl stannar där.

 • Beröringsfri teknik äventyrar inte processutrustningens inneslutning.

 • Tryckklassade inneslutnings- och processtätningar förhindrar att farliga medier läcker ut.

 • Intelligenta instrument utvärderar sensorsignaler och överför statusdata till säkerhetsprocesslogiken.

 • Systemkomponenter utformade enligt IEC 61508.

Säkerhet i tillverkningsfasen

Lita på att vi med hjälp av vår personal, våra verktyg och vår kunskap kan garantera kontrollerad tillverkning av 250 certifierade produktlinjer.

 • Varje anställd i vår organisation delar ansvaret för att hela tiden tillverka de produkter som du förväntar dig och för att upprätthålla en säker tillverkningsmiljö.

 • Alla våra processer är certifierade. Kvalitetsstyrningssystemen är baserade på ISO- och IEC-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) och revideras regelbundet av oberoende parter (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

 • Säkerhet genom design för fältinstrumentering inom processautomation ©Endress+Hauser

  Levelflex-tillverkning vid vårt produktionscenter i Maulburg, Tyskland.

 • Instrument för att analysera givarsignaler och överföra data till överordnade system ©Endress+Hauser
 • Säkerhet genom design för fältinstrumentering inom processautomation ©Endress+Hauser

  Trycksensortillverkning

 • Se vår video om testcentret vid vårt produktionscenter i Maulburg

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng